NETTVERK I STRAFFERETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Leder: Finn Haugen, pensjonert tingrettsdommer, Oslo tingrett
 • Co-leder: Jon Sverdrup Efjestad, advokat, Kommuneadvokaten i Oslo

 

Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med dyktige og erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle og relevante emner og problemstillinger i strafferett og straffeprosess. Samlingene vil gi den enkelte deltaker ytterligere innsikt og evne til å utføre sitt oppdrag på best mulig måte. Deltakerne vil bli trukket aktivt inn ved at det åpent drøftes og diskuteres hvordan ulike juridiske elementer kan vektlegges, og hvordan forsvareren kan eller bør angripe prosessuelle temaer. Det vil også bli brukt forenklede case for å tydeliggjøre enkelte problemstillinger og valgene forsvareren står overfor. Ekstern innleder vil bli trukket inn der dette vil tilføre nettverket spesialinnsikt. 

Deltakerne vil ha innflytelse på valg at emner for de fremtidige samlingene. Det vil også bli anledning til å ta opp konkrete, reelle problemstillinger som den enkelte deltaker måtte stå overfor. I hver samling blir det gitt en kort oppsummering av særlig relevant nytt i lov eller rettspraksis.

Dagsordenen på den enkelte samling vil skissemessig omfatte en kort oppsummering knyttet til hovedtemaet fra forrige samling. Videre vil det være ett eller flere hovedtemaer for samlingen som presenteres gjennom innlegg fra nettverkslederne eller andre. Dette vil være innlegg hvor det legges opp til dialog og diskusjon underveis.

Det er lagt opp til ankomst med kaffe og lett servering, pauser underveis, og et lengre avbrekk med tapas og samtaler mellom deltakerne med nettverksbygging.
 

Tema på 1. samling 15.03.18 vil være:

Varetektsfengsling, med særlig fokus på

 • Intetsigende siktelse
 • Alle dokumenter klausulert
 • EMK
 • Alle restriksjoner begjært
 • Lukket rettsmøte begjært

 

Eksempler på andre emner som kan drøftes i nettverket:
 

 • Alvorlig handling og klienten er mellom 15 og 18 år
 • Politirazzia hos klient med omfattende dokumentbeslag og kopiering av all e-post – også med advokat og nærstående
 • Straff for juridiske personer
 • Kommunikasjonskontroll
 • Forsvarerens forhold til pressen
 • Terrorrelaterte handlinger
 • Straffbare handlinger begått i utlandet
 • De viktigste bestemmelsene i «ny» straffelov
 • Straffutmåling i narkotikasaker
 • Strafferabatt

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor strafferett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater som er faste forsvarere eller arbeider mye med strafferett, samt yngre advokater som ser for seg en karriere som forsvarer.

Ved at nettverket virker over nesten ett år med de samme deltakerne, vil samlingene kunne ha preg av kollokvium, og det være grunnlag for å etablere personlige kontakter til fremtidig nytte.
 

Det avholdes årlig seks effektive og målrettede nettverksmøter på 3 timers varighet.
Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.


Målgruppe

Nettverket er primært forbeholdt advokater som er faste forsvarere eller arbeider mye med strafferett, samt yngre advokater som ser for seg en karriere som forsvarer.
 

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Legg i kurven

Leksjoner

18

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

Dag 1

Torsdag 15. mars 2018
Kl. 16:30 - Kl. 19:30
Med tapaspause underveis

 

Dag 2

Torsdag 07. juni 2018
Kl. 16:30 - Kl. 19:30
Med tapaspause underveis
 

 

Dag 3

Torsdag 30. august 2018
Kl. 16:30 - Kl. 19:30
Med tapaspause underveis
 

Dag 4

Torsdag 18. oktober 2018
Kl. 16:30 - Kl. 19:30
Med tapaspause underveis
 

Dag 5

Torsdag 06. desember 2018
Kl. 16:30 - Kl. 19:30
Med tapaspause underveis

 

Dag 6

Torsdag 31. januar 2019
Kl. 16:30 - Kl. 19:30
Med tapaspause underveis

 

 

Pris

22 950