NETTVERK I STRATEGISK LEDELSE MED CSR


Ledere

 • Marte Stensrud, VP Corporate Sustainability og global head of HR, Equinor ASA
 • Caroline Dale Ditlev-Simonsen, professor på BI og co-leder av BIs Senter for bedriftens samfunnsansvar
 • Therese Jebsen, serniorrådgiver, Raftostiftelsen
 • Kine B. Christophersen, advokat/partner, Advokatfirmaet Selmer AS

 

​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere. Alle samlingene begynner med en nyhetsoppdatering.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • De siste CSR relaterte trender
 • Buy-in fra ledelsen
 • Utvikling af CSR value propositions og ”salg” av CSR agendaen til skeptiske kolleger og ledere
 • FNs verdensmål – hva kan vi forvente av nasjonale implementeringsinitiativer og markedseffekter
 • Strategisk anvendelse av CSR i teknologi og forretningsutvikling
 • Integrasjon av CSR i innkjøp, produksjon, salg, markedsføring, investor relations, kommunikasjon, human resource, public affairs
 • Utfordringer og muligheter innenfor CSR, digitalisering og sosiale medier
 • Konkrete business case eksempler
 • Ny nasjonal lovgivning og europeiske reguleringer
 • Andre overlappende begrep og synonymer for CSR – for eksempel ESG og bærekraft
 • Lederens rolle i CSR og ledelse av endringer
 • Omstilling av matsystemene
 • Block Chain
 • Indirekte fotavtrykk
 • Den sirkulære økonomien
 • Samarbeid og kontroll med leverandørkjeden / grønne innkjøp
 • Hvordan håndtere green washing-spørsmålet
 • Hvordan balansere forretning og kundens krav om bærekraft
 • Forholdet mellom forbrukersamfunnet og bærekraft – hvordan er forholdene under den pene overflaten, f.eks. i klesindustrien?

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor strategisk ledelse med CSR. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med strategisk ledelse med CSR.


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater og jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører som har erfaring med strategisk ledelse med CSR.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

Onsdag d. 10. mars 2021

Kl. 13:30 - 18:00


2. Samling

Onsdag d. 9. juni 2021

Kl. 13:30 - 18:00


3. Samling

Onsdag d. 15. september 2021

Kl. 13:30 - 18:00


4. Samling

Onsdag d. 17. november 2021

Kl. 13:30 - 18:00


 

Pris

22 950

Network