NETTVERK I STRATEGISK LEDELSE MED CSR


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Tom Solberg, Chief of Staff, Höegh LNG
 • Kine B. Christophersen, advokat/partner, Advokatfirmaet Selmer AS
 • Liv Monica Stubholt, advokat/partner, Advokatfirmaet Selmer AS

 

​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere. Alle samlingene begynner med en nyhetsoppdatering.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Sparring og læring fra et sterkt nettverk av ledere og CSR profesjonelle
 • Ajourføring på de seneste CSR relaterte trender
 • Utfordringer og muligheter ifht til skapelse av buy-in fra ledelsen?
 • Utvikling af CSR value propositions og ”salg” av CSR agendaen til skeptiske kolleger og ledere
 • FNs verdensmål – hva kan vi forvente av nasjonale implementeringsinitiativer og markedseffekter
 • Strategisk anvendelse av CSR i teknologi og forretningsutvikling
 • Integration av CSR i innkjøp, produksjon, salg, markedsføring, investor relations, kommunikasjon, human ressource, public affairs
 • Stakeholder management - samspillet mellom virksomheter, myndigheter og øvrige interessenter
 • Utfordringer og muligheter innenfor CSR, digitalisering og sosiale medier
 • Konkrete business case eksempler

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor strategisk ledelse med CSR. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med strategisk ledelse med CSR.


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater og jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører som har erfaring med strategisk ledelse med CSR.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo


Dag 1

Onsdag 30. oktober 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

 

Med etterfølgende tapas
 

Dag 2

Onsdag 22. januar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
 

Med etterfølgende tapas

 

Dag 3

Onsdag 09. september 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
 

Med etterfølgende tapas

 

Dag 4

Onsdag 02. desember 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
 

Med etterfølgende tapas

 

Pris

22 950