NETTVERK I SUPPLY CHAIN


Nettverksledere

 

 • Lars Zahl, Director Fleet & Supply Chain, Ramirent AS

 • Sverre Rosmo, General Manager Nordics, Blue Ridge

 • Terje Støylehommen, Supply Chain Director, Synoptik AS


​Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Sales & Operations Planning (S&OP)
 • Forecasting og samarbeid mellom Supply Chain og salg
 • IM/Re-plenishment/Forecasting
 • Automatisering og digitalisering av forsyningskjeden
 • Optimering av kostnadene på tvers av forsyningskjeden  
 • Supply Chain-strategi og hands-on tilgang til lagersetup
 • Artificial Intelligence og Neural Network
 • Lange ledetider 

 


​Formål

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor Supply Chain. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom ledere og andre fagpersoner som til daglig arbeider innen Supply Chain. 

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.

 

Målgruppe

 

Deltakerne i nettverket er ledere, personer fra akademia og ulike bransjeorganisasjoner, samt andre profesjonelle som arbeider, har ansvar eller erfaring med hele- eller deler av Supply Chain-området i private organisasjoner.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Materiale

 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

torsdag d 7. april 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. samling

torsdag d 2. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 21. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

mandag d 21. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network