JUC NETTVERK

JUC er spesialister i å arrangere faglige nettverk. Her er du garantert en høy grad av profesjonalitet og gode muligheter for nettverksbygging. Du opplever at nettverkslederne og andre foredragsholdere er i tett dialog med deg om de problemstillinger som du konfronteres med i hverdagen. Tanken er at nettverket i større grad enn ved tradisjonell undervisning er et sted hvor deltakerne møtes, utveksler erfaringer, får inspirasjon til praktiske og juridiske utfordringer i arbeidslivet og kan møte andre aktører på området. Nettverkslederne samler de faglige trådene og står for en del av innholdet på møtene. Utover dette er det innlegg fra nettverksmedlemmene selv og eksterne foredragsholdere som bidrar med spennende vinkler og nye aspekter. Som medlem av nettverket har du direkte mulighet for selv å påvirke hvem som  inviteres som foredragsholdere og hvilke temaer som tas opp på møtene.

  • "Utmerket fora for faglig dialog med Norges fremste skatterettseksperter."
    ANDREAS BULLEN, WIERSHOLM
  • "Som deltaker i JUC oppnår jeg å få utvekslet erfaringer blant de beste innen faget."
    FREDERIK BIE, RYGER ADVOKATFIRMA AS
  • "Jeg holder meg oppdatert på mitt felt og får innspill på de problemstillingene jeg jobber med på daglig basis."
    MORTEN WARBERG, NORWEGIAN PROPERTY
Måned
2020
2021
Tast