NETTVERK I GOVERNANCE, COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT


 

Ledere

 • Anne Helsingeng, Advokat og Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • Hanne Corneliussen, Chief Compliance Officer, Gjensidige Gruppen
 • Siri Skollerud-Blegen, Compliance Officer, Bane NOR 


Innhold

Norske selskaper blir i økende grad møtt av nye reguleringer, som kan utfordre selskapets nåværende compliance-prosess og øke kravene til risikohåndteringen. Databeskyttelse, eksport, korupsjon og tilsyn av kartellvirksomhet er noen av de mange områdene som øker viktigheten av selskapets risikoprofil og compliance-arbeid, samt stiller nye krav til selskapets internkontroll og åpenhet.

 

Teori møter praksis

JUC tilbyr nå et nettverk for compliance-spesialister, som er ledet av Hanne Corneliussen fra Gjensidige Gruppen og Anne Helsingeng fra Advokatfirmaet Bull & Co. Disse har tung erfaring fra nettverkets fagområde, og de vil trekke opp rammene for et profesjonelt innhold og sørge for at deltakerne får et innblikk i de viktigste trendene og tendensene for fremtidens risikoprofiler og compliance-funksjon.

I dette nettverket vil du også bli introdusert til det internasjonalt anerkjente GRC-rammeverket, som kan gi deg en verdiskapende metode for å evaluere og avgjøre strategiske fokusområder, støttett opp av effektiv risikohåndtering.

Målsetningen er å spisse deltakernes ferdigheter, slik at hver enkelt blir bedre rustet for å vurdere selskapets risikoprofil, forbedre og gjennomføre effektive internkontroller og utvikle tydlige kommunikasjonsformer i risiko- og compliancearbeidet. Risk Management og Compliance Officers fra ledende norske selskaper bidrar i nettverket ved å dele sine erfaringer om hvordan de har skapt synergier mellom risiko og compliance i selskapet, og gir en innsikt i hvordan disse prosessene påvirker deres selskaper.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Utkontraktering - Back to back avtaler

 • Kultur og verdi-basert lederskap
 • Kartlegging av risiko i organisasjonen
 • Risikoanalyse og ERM (Enterprise Risk Management)
 • Personlig ansvar i ulike roller – hvor går grensen?
 • Krisehåndtering: Forebygge tap av omdømme
 • Hvitvasking
 • GDPR
 • Cyber-risiko
 • Governance-delen av ESG
 • Organisasjonens bærekraftsansvar

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor governance, compliance og risk management. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske, strategiske og teknologirelaterte problemstillinger innenfor governance, compliance og risk management.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt ledere, konsulenter og eksperter som jobber med governance, compliance og/eller riskohåndtering på både strategisk og operasjonelt nivå. Deltakernes aktuelle arbeidsområder er eksempelvis internrevisjon, sikkerhet, IT-sikkerhet, compliance, etterforskning, risikostyring, finanssikerhet, databesyttelse og IT-governance.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.

 

Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


Siste samling inneværende sesong:

tirsdag d. 26. oktober 2021

Kl. 15:00 - 19:30

OBS! Avholdes sammen med JUC Nettverk i Økonomisk Kriminalitet


Samlinger neste sesong


1. Samling

tirsdag d 11. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. Samling

mandag d 7. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

onsdag d 18. mai 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

tirsdag d 23. august 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network