NETTVERK I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET – HMS


Ledere

 • Christopher Viland, Leder av juridisk avdeling hos Sykehuspartner HF
 • Fredrik Jensen, Direktør HMS og Sikring, TINE SA

 • Lasse Gommerud Våg, Senioradvokat i Advokatfirmaet Lund & Co

 • Mariann Næss, Senioradvokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS  

 

Innhold

JUC Nettverk i HMS er et nyoppstartet nettverk som har til formål å skape et forum hvor deltakere kan møtes og diskutere relevante problemstillinger innenfor HMS. Nettverket skal tilrettelegge for faglige oppdateringer gjerne med gjennomgang av relevant rettspraksis og lovendringer, utveksle erfaringer, få inspirasjon til praktisk og juridiske utfordringer i bransjen. 

Arbeidsmiljøloven er en vernelov. I dette ligger blant annet at arbeidsgiver er ilagt plikter for å verne om arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Arbeidsgiver har med andre ord en omsorgsplikt. Arbeidstaker har på sin side en medvirkningsplikt.

I tillegg til menneskelig belastning og driftsutfordringer er det knyttet store utgifter til sykefravær og sykefraværsoppfølging. Ved å jobbe systematisk med HMS vil arbeidsgiver derfor ikke bare ivareta de ansattes ve og vel, men potensielt samtidig også spare penger.  Et fungerende HMS-system vil i tillegg bidra til at bedriften får et godt renommé og fornøyde ansatte som føler de blir ivaretatt. Det gjør det ofte lettere å drive en god butikk.  

For de fleste virksomheter er systematisk HMS arbeid sentrert rundt gode internkontrollsystemer. Gode internkontrollsystemer følgelig bidrar til å forebygge og redusere risiko for skade og sykdom.

Nettverket tar sikte på et høyt faglig nivå og legger til rette for enkel tilgang til kompetanseheving innenfor et svært viktig tema.  

Nettverket legger til rette for en åpen dialog og avslappet stemning hvor hver sesjon vil ha en egen del med diskusjon knyttet til praktiske temaer innenfor aktuelle temaer.  

Nettverkslederne har ansvaret for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Nettverkslederne har bistått parter på begge sider av bordet og har rådgitt både private og offentlige arbeidsgiver i HMS-juridiske problemstillinger. Det vil i tillegg bli foredrag fra både nettverksdeltakere og gjesteforelesere. Du som deltaker vil selv ha mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere. 

 

1.samling

 • Krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften
 • HMS-arbeid i praksis og i organisasjonen
 • Arbeidsgivers omsorgs- og handlepliktplikter og arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Arbeidstilsynets tilsyn
 • Arbeidsgivers omsorgs- og handleplikter og arbeidstakers medvirkningsplikt

Gjesteforelesere: Karoline Amundsen Dystebakken og Lilly Elvekrok Agerup 

 

2.samling

 • Hvordan jobbe systematisk med HMS
 • Hjemmekontor og HMS

 

Temaet for gjenværende møter avgjøres av medlemmene og nettverksledere sammen.

 

Eksempler på ytterligere emner som kan drøftes i nettverket er:

 • Kvalitetsstyring
 • Varslingssaker
 • Varslingsrutiner i bedriften
 • Varslingsinstituttet – bakgrunn og formål
 • De vanskelige sykefraværssakene
 • Hvilke plikter påhviler arbeidsgiver i varslingssakene
 • Regelverk innenfor HMS – lover og forskrifter
 • Rettspraksis innenfor HMS
 • Systematisk HMS-arbeid og internkontroll
 • Hjemmekontor og HMS
 • Helsetruende forhold i arbeidsmiljøet
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sikkerhet for mennesker og ytre miljø
 • Sikkerhet for materielle verdier
 • Sikkerhet for eget omdømme i næringslivet
 • Gir CRPD funksjonsnedsatte arbeidstakere et sterkere vern enn norsk intern rett?
 • Kritikkverdige forhold som truer de ansatte og kunders helse

 

 

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt faglig teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor HMS. Nettverket vil også innebære en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med fagområdet.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

 

Målgruppe

Nettverket i Helse, Miljø og Sikkerhet opptar strategiske arbeidsmiljøansvarlige i privat- og offentlig sektor, som arbeidsmiljøsjefer, HSE/HSSE/HMS/EHS-ledere samt andre aktører, med erfaring innenfor området.

JUCs erfarne nettverkskonsulenter setter sammen nettverksgruppene med formål om å oppnå en hensiktsmessig fordeling av forskjellige aktører. advokater og jurister som arbeider med dette til daglig. Nettverket vil også være av særlig relevans for ledelsen i bedrifter som ikke har egne jurister/advokater ansatt i bedriften.  

Det er mulighet for å bli tatt opp i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er som utgangspunkt personlige. Dette sikrer at alle får mest mulig ut av de relasjonene som bygges gjennom nettverket.

 

Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale fra den aktuelle samlingen.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

torsdag d 17. juni 2021

Kl 13:30 - 18:00


2. Samling

onsdag d 20. oktober 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

tirsdag d 7. desember 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. Samling

onsdag d 9. februar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network