NETTVERK I KOMMERSIELL RÅDGIVNING - ADVOKATENS ROLLE


Ledere

Nettverkets ledere er:

  • Christopher Sveen, advokat/partner, Advokatfirmaet Haavind AS

  • Daniel Lindebjerg Haaland, advokat, Norsk Hydro ASA

  • Kjetil Stensvik, advokat/partner, Kluge Advokatfirma AS


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederen er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: ​


• Behovet for og gjennomføring av aktiv kontraktsoppfølging - verktøy
• Hvordan kan konsernadvokater bidra til å sikre at inngåtte kontrakter blir brukt ved gjennomføring av prosjektet? Finnes det kontraktsgjennomføringsverktøy som kan bistå med dette?
• «Kommer for sent inn i saker» - hvordan sikre riktig kompetanse til rett tid; samarbeid, organisering, rutiner, best practice i et konsern
• Håndtering av legal risk: hva må styret involveres i og hvordan, mv.
• Forholdet mellom selskapet og selskapets eiere; Ved forespørsler fra sterke aksjonærer kan det være lett å vise lojalitet til disse
• Balanseringen mellom kundens kommersielle ønsker og krav om god corporate governance
• Hvem er egentlig kunden til advokaten; forholdet til kundens stakeholdere
• Særlig om Corp. Gov. av joint ventures/deleide selskaper; styremedlems rett (og eventuelt plikt) til å bringe videre kunnskap som erverves i egenskap av å være styremedlem i deleid selskap til aksjonæren som har utpekt styremedlemmet
• Erfaringer rundt håndteringen av interne varslingsprosesser
• Granskning
• Nye måter å organisere det juridisk arbeidet på i et konsern
• Samarbeid og oppgavefordeling mellom konsernadvokat og ekstern innleiet advokat
• Hvordan kjøpe inn tjenester fra eksterne advokater på best mulig måte?
• Organisering av større prosjekter (Advokaten som prosjektleder); herunder anskaffelse og koordinering av medhjelpere (M&A, tvist, nyetableringer, IP utrulling, restrukturering)
• Hvordan kan juristene bidra til økt verdiskapning i virksomheten?
• Restrukturering; advokatens proaktivitet med henblikk for fremtiden – jussens muligheter


Formål

Dagens næringsliv etterspør i økende grad advokater som har en tverrdisiplinær rolle. JUC Nettverk i Kommersiell Rådgivning har til formål å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte Legal Counsels rolle som strategisk sparringspartner for ledelsen og privatpraktiserende advokaters rolle som "trusted advisor", samt relevante problemstillinger som advokater møter som kommersielle rådgivere. Nettverket vil  danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, Legal Counsels og andre som i sitt daglige virke arbeider med disse temaene.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen: Etter hver enkelt samling vil JUC sende en et diplom til hver enkelt deltaker. Diplomet oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen


Målgruppe

Deltagerne på JUCs nettverk er typisk ledere, nøkkelmedarbeidere, advokater, jurister og andre professjonelle med interesse for det spesifikke fagområdet. Nettverksgruppene sammensettes av JUCs erfarne nettverkskonsulenter for å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de forskjellige aktører. 
Nettverket i Kommersiell Rådgivning vil være relevant for konsernadvokater, privatpraktiserende advokater, complianceansvarlige  og andre juridiske rådgivere.

Det er mulighet for å bli tatt opp i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Leksjoner

20

 

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 


Dag 1

Onsdag 28. august 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Tirsdag 29. oktober 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Onsdag 08. januar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Dag 4

Onsdag 15. april 2020

Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950