NETTVERK I KOMMERSIELLE KONTRAKTER


Ledere

 

 • Beate Nygardshaug, General Counsel, Pexip
 • Thom Erik Borgen, Partner, Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma

 

​Innhold

JUC Nettverk i Kommersielle Kontrakter er et nystartet nettverk som har til formål å skape et forum hvor deltakere kan møtes og diskutere relevante problemstillinger innenfor kommersiell kontraktsrett, få faglige oppdateringer, utveksle erfaringer, og få inspirasjon og løsninger til praktiske, taktiske og strategiske kontraktuelle utfordringer. Kontraktsrett er reglene om kontraktsparters rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte kontrakter. I nettverket opplever du en åpen dialog og avslappet stemning.

Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og de vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere. Som medlem har du mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

1. samling 

Tema a) Samarbeid og samarbeidsform

 • TermSheet vs Letter of Intent
 • Konfidensialitets avtaler, non-disclosure agreements (NDA)
 • Joint venture, og andre samarbeidsavtaler (inkl grense mot ulovlige samarbeidsavtaler)
 • Agentforhold vs distributør, franchise og forhandleravtaler, avgangsvederlag.
 • (Kjøp av hele eller deler av selskaper).

 

Tema b) Kunde og leverandør - tech-fokus

Kundeavtaler:

 • Utviklingsavtaler, Lisensavtaler
 • Pay-as-you-go avtaler
 • Abonnement etc
 • Fortjeneste vs risk (hvordan identifisere risk raskt og hvor mye risk er det verdt å ta?)

 

Underleverandører:

 • Ansvar for og overfor leverandørens underleverandør
 • Direkteansvar (Kunders direkteansvar overfor leverandørens underleverandør)
 • Innkjøp

 

Generelt:

 • Forhandlinger og taktikk
 • Oppfølgning av frister, oppsigelsestider og fornyelse.
 • Tvister og uenigheter – hvordan håndtere.
 • Risk vurderinger
 • Hvordan håndtere brudd og eller terminering av samarbeidsforhold.

 

2. samling

Hovedtema: Standard klausuler – hvordan vurdere dem raskt (fortjeneste vs risk)

 • Erstatningsklausuler (kan man ta på seg ubegrenset ansvar ved feil?)
 • Garantier
 • GDPR
 • Konfidensialitet
 • Force majeure
 • Terminering
 • Voldgift vs domstol
 • Norsk eller utenlandsk rett?

 

3. samling

Hovedtema: Praktisk kontraktshåndtering

 • Smartkontrakter
 • Effektiv risk-analyse – AI
 • Standardavtaler med automasjon – Avvikshåndtering.
 • Anbefalte systemer for kontrakts håndtering
 • Fakturering og periodisering av inntektene.
 • Churn – hvordan unngå frafall av kunder.
 • Deling av kunnskap om kontraktene internt
 • Råd ved bruk av advokattjenester til å bistå

 

Fra møte til møte, vil innhold og tematikk bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på ytterligere emner som kan drøftes i nettverket:

 • Kjøp av selskaper helt eller delvis
 • Avtaler med ansatte
 • Langsiktige avtaler
 • Vilkår for kansellering - og virkninger
 • Forhandlingsspillet
 • taktikk
 • forstå partenes posisjoner
 • kommersielle avtalepunkter
 • forstå risiko

 

Formål

Nettverket må gi en oversikt og praktisk innsikt i kontraktsrettslige spørsmål som tas opp og gi deg muligheten til å utveksle erfaringer om juridiske, kommersielle og strategiske perspektiver. Som en del av nettverket beveger du deg blant landets dyktigste og mest erfarne spillere, som håndterer aktuelle temaer og problemstillinger på høyt faglig nivå.

Fire effektive og målrettede nettverksmøter avholdes per sesong med 4,5 timers varighet. Hvert nettverksmøte gir 5 leksjoner, noe som resulterer i 20 leksjoner for hele sesongen. Hvis du er advokat, betyr dette at du også oppfyller Advokatforeningens krav om 18 leksjoner med årlig, obligatorisk etterutdanning ved å delta i nettverket.

 

Målgruppe

Deltakerne på JUCs nettverk i kommersielle kontrakter er blant annet bedriftsledere på forskjellige nivåer, forretningsledere, contract managers, enhetsledere, avdelingsledere, forhandlingsledere og specialister samt advokater, jurister plus andre profesjonelle med interesse for det spesifikke fagområdet.

JUCs erfarne nettverkskonsulenter setter sammen nettverksgruppene med formål om å oppnå en hensiktsmessig fordeling av forskjellige aktører. Det er mulighet for å bli tatt opp i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er som utgangspunkt personlige. Dette sikrer at alle får mest mulig ut av de relasjonene som bygges gjennom nettverket.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

tirsdag d 31. august 2021

Kl 13:30 - 18:00

OBS! Avholdes på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo


2. Samling

onsdag d 10. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

torsdag d 10. februar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

onsdag d 27. april 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network