NETTVERK I PERSONVERN PV1


Ledere

 • Anders Holt, personvernombud, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Eva Jarbekk, advokat/partner, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • Kaare M. Risung, advokat/partner, Advokatfirmaet Schjødt AS


Innhold

Nettverket er et tilbud til deg som arbeider med personvern og personopplysningsrett på daglig basis. Du har bakgrunn som compliance ansvarlig, IT-sikkerhetssjef, legal counsel i en større bedrift eller driver med ekstern rådgivning med fokus på personvern og personopplysninger. I nettverket behandler vi aktuelle problemstillinger, samtidig som det gis rom for å utveksle erfaringer og sparrer om den praktiske håndteringen av juridiske krav til behandling av personopplysninger bedrifter er pålagt, samt de krav som inngår i EU-forordningen. Nettverkslederne vil stå for en del av innholdet på nettverket, men det forventes i tillegg at du også selv aktivt bidrar med innlegg og inputs fra din hverdag. Det vil ytterligere være innlegg fra eksterne foredragsholdere. Du har som medlem av nettverket mulighet for å påvirke innholdet på innleggene gjennom valg av emner og foredragsholdere.

Hovedfokus for nettverket vil være praktiske tilnærminger til eksisterende og fremtidig lovverk.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • De nye SCCene; når de har blitt endelige godkjent
 • Dataetikk - ikke bare Juss? Etiske retningslinjer for bruk av algoritmer
 • Behandlingsgrunnlag, f.eks hvordan gjøre en berettiget interessevurdering.
 • Retningslinjene for overføring til tredjeland - fra EDPB som endelig
 • NOYBs 101 dalmatinerne – konsekvensene av mottatte svar og ferdig behandling
 • DPIA: Erfaringsbasert gjennomgang av utførelse og prosess, og grensegangen ifht risikoanalyse.
 • Schrems II en gang til – veien videre herfra
 • Diskutere konkrete problemstillinger og se hvordan andre løser utfordringer i praksis
 • GDPR – Gjennomgang av utvalgte emner i personvernforordningen – praktiske og juridiske utfordringer
 • Moderne utviklingsprosesser, Privacy by Design vs Security – Veileder fra EDPB.
 • Delt behandleransvar. Personvern i konsern. Konserndatabehandleravtaler.
 • Ny teknologi; trådløse soner, beacons, genetikk og biometri, ansiktsgjenkjenning.


Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor personvern og personopplysningsrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som til daglig arbeider med personvern og personopplysninger.

Det avholdes fire årlige effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, compliance ansvarlige, it-sikkerhetssjefer og andre i private virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter som har inngående kunnskap til personvern og personopplysningsrett.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

onsdag d 16. juni 2021

Kl 13:30 - 18:00


2. Samling

tirsdag d 21. september 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

onsdag d 24. november 2021

Kl 13:30 - 18:30

Inkl. tapas


4. Samling

tirsdag d 15. februar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network