Lokaler

De fleste av JUCs nettverksmøter holdes i egnede lokaler på Høyres Hus.

Konferansesenteret Høyres Hus 
Stortingsgaten 20
0161 Oslo

Noen nettverksmøter avholdes i andre konferanselokaler i Oslo. 
Ved endring av arrangementssted gis beskjed til det aktuelle nettverket.