ALLE ARRANGEMENT AVHOLDES I TRÅD MED NASJONALE RETNINGLINJER

 

JUC avholder fysiske samlinger og tilrettelegger for læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, sørger vi for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smitteverntiltak. 

Tiltak:

  • Vi benytter kun lokaler med mulighet for minimum én meters avstand til din med-deltaker.
  • Alle plasser er nummerert, grunnet smittesporing
  • Du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon
  • Servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr 

I tillegg er renholdet av lokaler og toaletter hyppigere og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.