RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED CORONAVIRUS

Fysiske samlinger fra og med juni
 

Helsemyndighetene har nå sluppet noe opp på de tidligere innførte restriksjoner. De gjeldene nasjonale retningslinjene sier nå at det kan være inntil 50 personer på et arrangement såfremt det er mulig å opprettholde 1 m avstand mellom hver person.

Vi i JUC åpner derfor opp til fysiske samlingene i juni måned. Alle gitte retningslinjer som kreves vil selvfølgelig bli fulgt slik at samlingen gjennomføres innenfor trygge rammer. De som allikevel ikke kan eller ønsker å delta vil få tilbud om å følge samlingen via Zoom.