RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED CORONAVIRUS

Alle JUCs nettverkssamlinger avlyses frem til 1. august  

 

Som et nødvendig ledd i å forhindre videre smitte, vil det ikke bli gjennomført fysiske samlinger, i første omgang frem til midten av mai 2020.
Samlingene vil bli avholdt på et senere tidspunkt.

Vi jobber med å finne nye datoer og berørte deltakere vil derfor få direkte informasjon fra oss.