GRØNNERE VIRKSOMHETSPROFIL

GRØNNERE VIRKSOMHETSPROFIL
05.09.2018
JUC arbeider mot en grønnere virksomhetsprofil med mindre print men stadig samme velkjente kvalitet.

                                                                              Mindre print men samme høye kvalitet

JUC har fått mange henvendelser om, at vi kopierer opp for mange sider i våre kursmapper. Det har vi nå gjort noe med. Nå deler vi ut i mindre omfang fysiske kopier av undervisningsmaterialet på nettverk. 

Det har mange fordeler for deg som deltaker:

  • Du får kun utlevert de viktigste papirene i fysisk form
  • Du slipper tunge ringpermer, som uansett gjemmes vekk på en hylle
  • Du kan lagre materialet et sikkert sted til evig tid, hvor det ikke forsvinner
  • Du kan hurtig søke frem materialet på din PC
  • Du kan låne ideer fra materialet senere (selvfølgelig med kildehenvisning)
  • Du kan scrolle hurtig igjennom i stedet for å bla
  • Du kan søke frem spesifikt innhold i stedet for å bla
  • Du kan skrive ut utvalgte sider etter eget valg
  • Du er med på å skåne miljøet, siden det kun er de sider som er helt nødvendige som skrives ut


Hvor er materialet?


Du finner alt materialet på JUC's materialeportal, som ligger på juc.no. Ca. 1 uke før ditt nettverksmøte får du tilsendt adgangsopplysninger til materialeportalen. På materialeportalen finner du alt materialet i elektronisk form og programmet for dagen.


Vi printer ut presentasjonene, men du kan også gjøre det selv


Vi legger ut presentasjonene online som PDF ‘er, men vi skriver de også ut når det er nødvendig med fysisk kopi.  


Du er hjertelig velkommen til å sende oss en mail med dine opplevelser av dette tiltaket og materialeportalen  positive som negative  på hv@juc.no.