Obligatorisk Etterutdanning

OBLIGATORISK ETTERUDDANNING

JUC sitt mål er å lage arrangementer som er relevante og som gir god, nyttig og praktisk anvendelig kunnskap. Vi tilbyr en lang rekke faglige, juridiske nettverk. Nettverk hos JUC er en spennende og inspirerende måte å videreutdanne seg på. Du får et uvurderlig kontaktnett og vil delta i diskusjoner om aktuelle og praktiske problemstillinger. I tillegg vil du få innsikt i seneste rettspraksis, administrativ praksis og lovgivning. Les mer om JUC og se om du finner nettverk innenfor ditt arbeidsområde.

Etter hver enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.

Vi ønsker hele tiden å utvikle vår portefølje av nettverk, slik at de er oppdaterte, aktuelle og relevante, og kan oppfylle våre deltakeres behov. Ønsker du mer kunnskap om obligatorisk etterutdanning, eller har du et konkret spørsmål om et nettverk, så kontakt oss gjerne. Du er også velkommen til å ta kontakt hvis du ser etter et nettverk som vi ikke tilbyr enda. Skriv til Country Manager Henriette Viig, E: hv@juc.no, M: 993 11 208.