Kurs

Bærekraft - Ettermiddag

Med fokus på miljø og klima

4

Leksjoner

4995 NOK.

Utbytte

Hovedformålet med kurset er å gi et overblikk over utviklingen på miljø- og klimaområdet i Norge som følge av særlig regelutviklingen i EU, og sette deltakerne i stand til å orientere seg i regelverket og til identifisere regelverksendringer/trender som er særlig relevant for den enkelte deltakers arbeidssituasjon.

Del II – Bærekraftsrisikoer
Del II ser nærmere på  hva ESG-risikoer er og hvorfor det fokuseres på dette i rapporteringsforpliktelser. Her presenteres:
•Søksmålsrisiko
•Markedsføringskrav og grønnvasking
•Særlig om styremedlemmers og lederes ansvar


Del IV – Bærekraft i offentlige anskaffelser
Del IV ser på hvilke ESG- krav og kriterier som kan stilles i en anskaffelsesprosess.
•Praktiske råd til oppdragsgivere
•Leverandørperspektivet


Del IV- Nærmere om enkelte sektorregelverk
I denne delen ser vi på noen av de mange sektorspesifikke regelverkene som kommer fra EU på ESG-området.


Målgruppe

Kurset er rettet mot jurister i offentlig og privat sektor som ønsker en innføring og oversikt over utviklingen innenfor norsk og europeisk miljørett og det økte fokuset på bærekraft/ESG.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.