Kurs

Bærekraft - Formiddag

Med fokus på miljø og klima

3

Leksjoner

3995 NOK.

Utbytte

Hovedformålet med kurset er å gi et overblikk over utviklingen på miljø- og klimaområdet i Norge som følge av særlig regelutviklingen i EU, og sette deltakerne i stand til å orientere seg i regelverket og til identifisere regelverksendringer/trender som er særlig relevant for den enkelte deltakers arbeidssituasjon.
 
Del I – Oversikt norsk og europeisk klima- og miljørett
Del I gir en introduksjon til norsk og europeisk klima- og miljørett og beskriver de overordnede rammene for den rettslige utviklingen og virkemiddelbruken. Dette omfatter:
  • Oversikt over den politiske og strategiske utviklingen i lys EU Green Deal
  • Hovedtrekk i norsk klima og miljørett
  • Norges samarbeid med EU på klima- og miljøområdet

Del II – Rapportering
Rapportering er et sentralt virkemiddel for å nå de overordnede målene etter EU Green Deal. EU har vedtatt nye obligatoriske rapporterings- og offentliggjøringskrav i den hensikt å gjøre bærekraftsinformasjon bedre, sammenlignbar og mer relevant. Del II presenterer hovedtrekkene, sammenhengen og formålene med:
  • Taksonomien
  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (på norsk: offentliggjøringsforordningen)

Målgruppe

Kurset er rettet mot jurister i offentlig og privat sektor som ønsker en innføring og oversikt over utviklingen innenfor norsk og europeisk miljørett og det økte fokuset på bærekraft/ESG.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Susann Andora Biseth‑Michelsen
Kurs og Kommunikasjons Koordinator
Mobil: +47 904 99 004
Email: sabm@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.