Sertifisering

ESG - Sertifiseringer

Hvordan takle nåværende og fremtidige ESG-problemstillinger

35

Leksjoner

34995 NOK.

I samarbeid med noen av landets absolutt ledende eksperter og praktikere tilbyr JUC nå en helt ny grunnopplæring og sertifisering i ESG.

ESG er en akronym som står for Environmental, Social og Governance. Dette betyr at det handler om å vurdere hvordan et selskap håndterer miljømessige, sosiale og forretningsmessige aspekter. På norsk kan det oversettes til Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold. ESG-faktorer brukes ofte til å evaluere et selskaps bærekraftighet, som handler om hvordan selskapet balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Opplæringen består av 5 intensive moduler, hvor du blir kjent med alle de sentrale problemstillingene i ESG-arbeidet.

Programmet er organisert mht om en grundig innføring flere sentrale tematikker:
  • Oversikt over sammenkoblingen mellom ulike ESG-relaterte regelverk i Norge og i EU
  • Tips til hvordan en ESG-strategi kan bygges og forankres i virksomheten
  • Dypere innsikt i vurderingen av ESG-risiko i hele verdikjeden
  • Verktøy til å håndtere ESG-prosesser i M&A: vesentlighetsanalyse og modenhetsanalyse av ESG-indikatorer
  • Innsikt i betydningen av bærekraftig finans for virksomheter
  • Innsikt i ulike forventninger og informasjonskrav som vil komme fra selskapenes interessenter

Underviser er Dr Linn Anker-Sørensen som jobber som Global Sustainable Finance Law and Regulation Leader hos EY sier at:

"Sustainability as a global goal has triggered a regulatory revolution to operationalize changes that, with the right mindset, represent the opportunity of our lifetime. Luck favors the prepared mind"


Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Susann Andora Biseth‑Michelsen
Kurs og Kommunikasjons Koordinator
Mobil: +47 904 99 004
Email: sabm@juc.no