Kurs

Grønnvasking med ESG-perspektiv: Markedsføring og kommunikasjon

ESG-sertifiseringen - modul 3

7

Leksjoner

7995 NOK.

Innhold

ESG-kursene gir en grundig innføring i ESG (Environmental, Social, and Governance) og dens betydning for virksomheter. ESG refererer til bedrifters bærekraftige og ansvarlige praksis på ulike samfunnsområder, inkludert miljøpåvirkning, sosiale forhold og god selskapsstyring.

Vi gir en grundig innføring i det juridiske rammeverket for ESG-rapportering, herunder den norske årsregnskapsloven, krav etter regnskapsloven med inkorporering av CSRD og taksonomiforordningen, samt offentliggjøringsforordningen og markedsføringslovens krav til rapportering og kommunisering av bærekraftsrelaterte vurderinger.

I den forbindelse dykker vi ned i kravene til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring og de spesielle utfordringene på hvert av disse områdene, herunder ikke minst de organisatoriske spørsmålene i forbindelse med rapportering og levering av disse områdene. Vi går nærmere inn på de kvalitative og kvantitative rapporteringskravene, samt praktisk tilnærming til hvordan foretak kan gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse for sin globale verdikjede og anvende vurderingene som fundament for strategiske vurdering. Det er også fokus på tiltak virksomheter kan gjennomføre for å forbedre resultatene på bærekraftsrelaterte parameterne og den endringsledelse dette krever.

Til slutt fokuserer programmet direkte på de viktige omdømmefaktorene og hvordan de kan gi viktige strategiske fordeler (men også representere en juridisk og finansiell risiko) som en del av selskapets DNA i merkevarebygging og ekstern kommunikasjon.

Sertifisering

Dette kurset er en del av en sertifiseringsprosess, hvor deltakelse i alle modulene er nødvendig for å oppnå sertifiseringen.

Dersom det er ønskelig med faglig fordypning på et spesifikt område, er det nå mulig å delta på enkeltstående moduler. Formålet med kurset er at du skal få motivasjon, inspirasjon og stå enda bedre rustet til å utøve din rolle i din virksomhet.

Disse modulene er:

  • Modul 1: Regulatorisk landskap for finansielle og ikke-finansielle aktører
  • Modul 2: Slagkraftig ESG-strategi: Fra planlegging til gjennomføring
  • Modul 3: Grønnvasking med ESG-perspektiv: Markedsføring og kommunikasjon
  • Modul 4: ESG due diligence: Integrering av dobbel vesentlighet
  • Modul 5: ESG-rapportering i flere dimensjoner

Modul 3 tar for seg følgende emner:

  • Utvikling av markedsførings- og kommunikasjonsstrategier med ESG-fokus
  • Bekjempelse av grønnvasking og troverdig kommunikasjon av bærekraftige initiativer
  • Workshop og dilemmadiskusjoner

Målgruppe

Alle som ønsker å jobbe profesjonelt med ESG i sin organisasjon, og som trenger en grundig innføring i alle de sentrale spørsmålene, herunder ikke minst utviklingen i lovgivning og rapporteringskrav, men også ledelse, strategi og kommunikasjon.

Det kan være styremedlemmer, bedriftsjurister eller risikosjefer, CSR-ansvarlige, økonomi- og regnskapssjefer, advokater eller advokatfullmektiger, eller strategi- og ledelseskonsulenter som ønsker en dypere forståelse av ESG-området for å kunne lede, implementere eller gi råd om ESG i bedrifter og organisasjoner.

Materialer

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Susann Andora Biseth‑Michelsen
Development Manager
Mobil: +47 904 99 004
Email: kurs@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.