Kurs

Kryptovaluta - skatt og regulatorisk

Gjeldende rett og praksis fra et juridisk og skattemessig perspektiv

7

Leksjoner

6995 NOK.

Utbytte

De siste årene har blokkjede og ulike former for kryptovaluta vokst kraftig frem. Det finnes i dag mer enn 20 000 ulike kryptovalutaer med ulike egenskaper. De gir ulike former for eierskap og avkasting (eks rente, utbytte, overskudd, stemmerett, sosiale fordeler, eierskap til virtuelle eiendeler, mv), som kan generere inntekt på ulike måter (eks salg, staking, innlåsing, mv). Dette gir ulik skattemessig behandling – og skatt. 


Grunnet et regulatorisk rammeverk under utvikling, samt en bransje som stadig utvikler nye produkter og tjenester, er det ofte svært vanskelig for aktørene å forholde seg til hva en kryptovaluta er og hva som er gjeldende rett og praksis fra et juridisk og skattemessig perspektiv. Dette skaper store utfordringer for de som utsteder og eier kryptovaluta, og som skal anvende finansregulatoriske regler og rapportere dette skattemessig både for inntektsskatt og formuesskatt. Det skaper også tilpasningsmuligheter for den som utsteder kryptovaluta. 


Videre vil kurset gi en kort innføring i de to svært omfattende regler som blir implementert for å styre kryptoindustrien, nemlig CARF (Crypto Asset Reporting Framework) og MICA (Markets in Crypto Assets). Disse reglene har en reguleringsside og en skatteside. I følge CARF må aktører rapportere "hvem-holder-hvor mye kryptovaluta" til skattekontorene over hele verden. 

 

Kurset omhandler bl.a.:
 

  • Klassifisering av ulike typer token (kryptovaluta)
  • Desentraliserte autonome organisasjoner (DAO)
  • Unike/non-fungible tokens (NFTs)
  • Desentralisert finans (DeFi)
  • KYC/AML – personvern
  • Rapportering, beskatning  og verdsettelse av krypto for fysiske personer
  • CARF (Crypto Asset Reporting Framework) og MICA (Markets in Crypto Assets).
  • Utvalgte cases

 

 

 

Målgruppe

Alle som er investert i krypto eller har en interesse for teamet, og ønsker å få en oppdatering på gjeldende selskaps- og skatterettslige temaer og problemstillinger.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Susann Andora Biseth‑Michelsen
Development Manager
Mobil: +47 904 99 004
Email: kurs@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.