Kurs

Kvalitetsledelse: Mer flyt - mindre feil og sløsing

Grunnleggende kurs om kvalitet og forbedring

7

Leksjoner

6995 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Bakgrunn

Nå kan du endelig utvikle kulturen i teamet ditt, få til kontinuerlig forbedring, bruke prosesstankegang og bli mer flyteffektiv, og dermed levere bedre kvalitet på en kostnadseffektiv måte.


Ledere trenger en konstant strategisk hensikt for å forfølge kvalitet og allokere ressurser for å sikre utvikling av kvalitet i mennesker, praksis, prosesser, produkter og generelt – produktivitet og systemytelse.


Kunnskapsarbeidere må utvikle konsekvent praksis, prosesser og utholdenhet i jakten på kvalitetsresultatene som leverer på løftet om kundetilfredshet i alle dens dimensjoner.


Med dette kurset vil du bli i stand til å skape motivasjon, endringsvillighet, se muligheter, bli inspirert og få en positiv innstilling til kvalitetsarbeidet og forbedringsledelse. I kurset får du gode og relevante historier, gjennomarbeidet fagstoff, og gode eksempler som er gjenkjennbare og relevante for deg i ditt arbeid.


Utbytte

Ønsker du innsikt og klarhet i grunnleggende begrep og tema innen kvalitet og forbedring? Ønsker du å bli en bedre leder og/eller medarbeider? Ser du at det er mulig å gjøre arbeidet bedre og enklere, men strever med å finne ut hvordan? Da er dette kurset for deg.


Læringsmål:

 • Kjenne til forskjellige forbedringsmetoder og sertifiseringssystemer som spenner over historien om kvalitetsforbedring.
 • Definer kvalitet.
 • Identifiser og definer grunnleggende kvalitetsterminologi
 • Gjenkjenne hvordan kostnadene av dårlig kvalitet kan påvirke organisasjonen din.
 • Kjenne behovet for lederskap i kvalitetsarbeidet
 • Kjenne til behovet for team og team-tankegang i kvalitets og -forbedringsarbeid
 • Differensier mellom forbedringsmetoder.
 • Kjenne til at kvalitet og kundeopplevelse er grunnlaget for forbedring.
 • Forklar metodene for bedre effektivitet og virkning/kvalitet
 • Beskriv hvordan prosesser fungerer.
 • Identifisere forskjellen mellom å forbedre og å fikse
 • Identifiser de fem faser av Lean Six Sigma metoden (DMAIC)
 • Beskriv forskjellen mellom verdi og sløsning.
 • Forklar hvordan variasjon er relatert til ytelse.


Innhold

Kurset “Grunnleggende kvalitet/forbedring” omfatter en 1-dags samling i klasserom og gir deg sertifiseringen «Hvitt belte» i Lean Six Sigma.


Emner er bl.a.:

 • Litt om historikk og bakgrunn/utvikling av kvalitetsfaget
 • Definisjon av kvalitet og andre begrep og terminologi
 • Hensikten med Lean og andre former for kontinuerlig forbedring
 • Bruk av Team for forbedring
 • Prosess, flyt og prosesstankegang
 • Verdiskapning og sløsing

  


Målgruppe

Kurset «Grunnleggende kvalitet/forbedring» er et nyttig kurs for deg som trenger en dytt for å komme i gang med kvalitets- og forbedringsarbeidet. Bli mer bevisst hvordan kvalitet og forbedring henger sammen og kan bidra til forenkling og forbedring der du er.


Undervisningsform

Foredrag

 • Gruppearbeid/ workshops
 • Cases
 • Dilemmaspørsmål
 • Erfaringsutveksling 
 • Kurset veksler mellom teori, praksis og caseløsning, og det er lagt stor vekt på utveksling av erfaringer mellom deltakerne og underviseren


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Emilie Fog Pedersen
Kurs og Kommunikasjons Koordinator
Mobil: +47 904 99 004
Email: efp@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Del på sosiale medier

in
t
f