Kurs

Mekling for å løse tvister - spesialiserings modul

Slik løser du saken på nøytral grunn

3

Leksjoner

4995 NOK.

Innhold

Dette kurset er en del av et heldagskurs, som også tilbys som halvdagskurs.

Dette spesialiserte kurset er rettet mot juridiske fagpersoner, samt meklere som ønsker å forbedre sine ferdigheter innen tvisteløsning ved mekling. Gjennom dette kurset vil du lære om både rettsmekling og utenrettslig mekling, samt hvordan du kan optimalisere dine meklingsteknikker og strategier for å hjelpe parter med å finne en omforent løsning på sine tvister.

Du vil også få inngående kunnskap om konflikthåndtering og de-escalation teknikker, samt kommunikasjonsteknikker og tillitsbygging for å forbedre meklingsprosessen. Kurset vil også dekke hvordan du kan gjennomføre meklinger i praksis, inkludert på digitale plattformer.

Som en spesialisering, vil kurset også fokusere på de ulike aktørene som deltar i meklingsprosessen, inkludert advokater og deres rolleforståelse i en mekling. Til slutt vil kurset gi deg verktøy for å hjelpe partene til å komme frem til bærekraftige og håndhevbar avtaler. Dette kurset vil utstyre deg med ferdigheter og kunnskap som er avgjørende for å lykkes som en dyktig mekler i et stadig mer populært felt av tvisteløsning.

Målgruppe

Kurset er hovedsakelig rettet mot advokater og jurister med interesse for mekling, samt for meklere som ønsker faglig påfyll i sitt virke som mekler. Kurset er også relevant for andre faggrupper som ønsker å få kunnskap og innsikt i hva mekling er, og hvordan man kan benytte kunnskap om mekling i sitt daglige arbeid.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.
Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.