Nettverk

Nettverk for kapitalforvaltning og alternative investeringer

Få innsikt i nye strategiske områder og utvikle din ekspertise

20

Leksjoner

26950 NOK.

Innhold

Kapitalforvaltningsbransjen i Norge opplever betydelig vekst, noe som gjenspeiles i økning av både aktører og arbeidsplasser. Samtidig er det en kompleks og dynamisk bransje, hvor erfaringsutveksling og gode relasjoner er viktig for å holde seg oppdatert og konkurransedyktig. På denne bakgrunn ønsker JUC å etablere et nettverk som fremmer kunnskapsdeling og relasjonsbygging innenfor kapitalforvaltningsbransjen i Norge.


Formålet er å skape en arena der profesjonelle aktører fra ulike deler av bransjen kan samles for å dele erfaringer, diskutere bransjeutfordringer og få faglig oppdateringer. Gjennom dette nettverket ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og kunnskapsutveksling, og bidra til en mer robust og innovativ kapitalforvaltningssektor i Norge.


Ved å bli en del av dette nettverket, vil deltakerne få tilgang til et bredt spekter av ressurser, seminarer og arrangementer, samt muligheten til å knytte verdifulle kontakter og bygge varige relasjoner med andre aktører i bransjen. Vi tror at dette nettverket vil være en viktig kilde til faglig utvikling og inspirasjon for alle som arbeider innen kapitalforvaltning og alternative investeringer i Norge.


På nettverket vil vi ta for oss emner som

Corporate governance og aktivt eierskap: Hvordan bli en foretrukket kjøper og relevant eier, disiplin vs support, påvirkningskraft, kommunikasjon og samarbeid med styret, osv.

Norway, an emerging market: Hvordan utenlandske investorer ser på Norge og implikasjonene for norske forvaltere (statlig eierskap, bananvaluta, grunnrenteskatt o.l.)

Kapitalforvaltning og teknologi: teknologiske trender, inkludert kunstig intelligens, blockchain og automatiserte handelssystemer, samt juridiske implikasjoner og potensielle fordeler og utfordringer.

The next Warren Buffet: Hvordan sette opp et eget fond

Forslag til temaer som skal diskuteres på nettverksmøtene:
  • Regulatoriske "need-to-know": Innsideinformasjon, markedsmanipulasjon, flagging, asset-stripping, fonds-scope, mv.
  • Primary og seccondary-investeringer
  • Grenseoverskridende investeringer og jurisdiksjonsutfordringer (regulatoriske forskjeller, markedsføring, skatt, håndtering av konflikter/tvister, mv.)
  • Due diligence og risikohåndtering
  • Skatter og avgifter (gjennomgang av utvalgte skatteregler og avgiftsstrukturer for kapitalforvaltning og alternative investeringer, både nasjonalt og internasjonalt)
  • Accounting shenanigans: Aggressive, misleading, or fraudulent

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver.  Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir  tatt på alvor og fokusert på, og at emnene vil være dagsaktuelle og relevante.

 

Målgruppe

Nettverket henvender seg til alle fagpersoner i bransjen, inkludert porteføljeforvaltere, analytikere, tradere, investorer, forvaltere og direktører, Backoffice-støttetjenester, eksterne tjenesteleverandører, advokater og bedriftsadvokater. Formålet med nettverket er å skape en plattform der disse fagpersonene kan dele erfaringer og kunnskap innenfor bransjen.


Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

  • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

  • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

  • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

  • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.