Nettverk

Nettverk for Ledelse i bygg og anlegg

Erfaringsutveksling og strategisk samarbeid for beslutningstakere i bygg og anlegg

20

timer

26950 NOK.

Innhold

I en tid preget av det grønne skiftet og digital innovasjon står bygg- og anleggsbransjen overfor utfordringer som krever økt samarbeid. Vi må utforske og implementere bærekraftige tilnærminger, fra miljøvennlige materialer til energieffektive byggemetoder og digitale løsninger. Digitalisering er avgjørende, og ledere må omfavne nye kunnskaper for å oppnå bransjens bærekraftmål effektivt.


Vi vil også undersøke håndteringen av grønne krav i kontrakter, samt utfordringer knyttet til løpende implementering av nye teknologiske løsninger.


Dette nettverket tilbyr en plattform for diskusjon og læring om bransjen.. Vårt mål er å utstyre BA-ledere med innsikt og verktøy for i fellesskap å møte fremtidens utfordringer og nå bærekraftsmålene effektivt.


Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.

På nettverket vil vi ta for oss emner som:


Bærekraft i bygge- og anleggsprosjekter 
 • Integrering av miljøkrav og digitale løsninger ved anskaffelsen og i kontrakten
 • Utforming av kravspesifikasjoner for miljøvennlige materialer og metoder mm
 • Implementering av målbare miljømål, dokumentasjon- og rapporteringskrav
 • Juridiske spørsmål ved miljøsertifisering og grønne byggstandarder
 • Hvordan kan miljøsertifisering og grønne byggstandarder integreres i kontrakter?
 • Hvordan formulere effektive krav som sikrer bærekraftige løsninger?

Digitalisering i bygge- og anleggsbransjen
 • Kontraktuelle bestemmelser for digitale verktøy, inkludert ansvarsfordeling og immaterielle rettigheter knyttet til disse teknologiene
 • Beskyttelse av data og personvern
 • Juridiske spørsmål knyttet til implementering av nye metoder og ny teknologi

Samarbeid og forbygging av tvister
 • Bruk av kontrakter som vektlegger samarbeid og samhandling
 • Hvordan påvirker slike kontrakter kompetansesammensetning, utvikling og prosjektstyring?
 • Hvordan forebygge tvister?
 • Juridiske rammer og handlingsrom
 • Mekling som foretrukket alternativ for tvisteløsning
 • Implementering av PRIME og ekspertråd for konflikthåndtering

Vi vil finne en case til hver samling som illustrerer utfordringer og løsninger.

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.
 

Målgruppe

Nettverket henvender seg til beslutningstakere og strategiske ledere innen bygg- og anleggsbransjen. Dette inkluderer de som påvirker selskapets strategiske retning og operasjonelle drift, og som ønsker å styrke sin samlede kompetanse og ledelsespraksis.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.