Nettverk

Nettverk i Helse, miljø og sikkerhet - HMS

20

Leksjoner

24950 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Kvalitetsstyring
 • Varslingssaker
 • Varslingsrutiner i bedriften
 • Varslingsinstituttet – bakgrunn og formål
 • De vanskelige sykefraværssakene
 • Hvilke plikter påhviler arbeidsgiver i varslingssakene
 • Regelverk innenfor HMS – lover og forskrifter
 • Rettspraksis innenfor HMS
 • Systematisk HMS-arbeid og internkontroll
 • Hjemmekontor og HMS
 • Helsetruende forhold i arbeidsmiljøet
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sikkerhet for mennesker og ytre miljø
 • Sikkerhet for materielle verdier
 • Sikkerhet for eget omdømme i næringslivet
 • Gir CRPD funksjonsnedsatte arbeidstakere et sterkere vern enn norsk intern rett?
 • Kritikkverdige forhold som truer ansattes- og kunders helse

 

Formål

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor HMS. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom ulike aktører som til daglig arbeider innenfor HMS.

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.

 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, bedriftsledere, strategiske arbeidsmiljøansvarlige i privat- og offentlig sektor så som arbeidsmiljøsjefer, HSE/HSSE/HMS/EHS-ledere, samt andre aktører som arbeider, eller har erfaring med HMS i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

 

Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Del på sosiale medier

in
t
f