Nettverk

Nettverk i Kommersiell voldgift

En faglig plattform for advokater, dommere og jurister som arbeider med voldgift nasjonalt og internasjonalt, med fokus på aktuelle temaer og problemstillinger

20

Leksjoner

26950 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Innhold

Formålet med nettverket å skape en faglig arena for advokater, dommere og andre jurister som arbeider med voldgift i Norge eller internasjonalt. Det er mye som indikerer at bruken av voldgift som tvisteløsningsform er i vekst, og det skjer en betydelig utvikling både i Norge og internasjonalt. Det er behov for å etablere et norsk fagmiljø for å drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. 


Samlingene vil bestå av foredrag og diskusjoner, både av generelle temaer og spørsmål med utgangspunkt i dagsaktuelle saker. Foredragsholderne vil være både nettverkslederne og eksterne ressurser, og det vil være mulighet for deltakerne selv å holde foredrag. 


På nettverket vil vi ta for oss emner som:


For å styrke og sikre klientens posisjon og interesser på beste vis i en voldgift, må både eksterne og interne advokater ha et bevisst forhold til de sentrale problemstillingene og beherske de disponible virkemidlene. I nettverket vil vi belyse og diskutere slike problemstillinger og virkemidler i voldgift, inklusive: 


 • Oversikt over det rettslige rammeverket (voldgiftsloven, New York-konvensjonen, modelloven)
 • Ad hoc vs. institusjonell voldgift – fordeler og ulemper 
 • Nasjonal vs. internasjonal voldgift
 • Utforming av voldgiftsklausuler, betydning av voldgiftssted og lovvalg
 • Konfidensialitetsavtaler, før og under voldgiftssaken
 • Oppnevning av voldgiftsretten, inhabilitet, kontakt med kandidatene mv
 • CMC og «procedural orders» for å fastsette regler for saksbehandlingen
 • Håndtering av «kulturkollisjoner» og sprikende forventninger
 • Best practice i norsk og internasjonal voldgift
 • Mekling i voldgift
 • Fast track voldgift
 • Identifikasjon og utvikling av strategi og «budskap»
 • Bevistilgang og bevissikring 
 • Håndtering av parter og vitner, hoved- og moteksaminasjon
 • Sakkyndige
 • Midlertidige tiltak
 • Forholdet til domstolene
 • Domskriving
 • Tilsidesettelse og innsigelser mot anerkjennelse/fullbyrdelse

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver.  Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir  tatt på alvor og fokusert på, og at emnene vil være dagsaktuelle og relevante.

 

Målgruppe

Nätverket retter seg mot bedriftsjurister, Head of Legal, Legal Counsel, advokater og andre juridiske rådgivere som ønsker å utvide sin kunnskap innen strategiske og taktiske spørsmål innen voldgiftsrett og prosessrett, samt personer som ønsker å holde seg oppdatert på det siste innen tvisteløsning og i tillegg kan dele sine erfaringer og kunnskaper på området.


Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Om JUC sine nettverk

JUC er markedsleder
i Norden innen utvikling av nettverk, kurs og konferanser - med over 140 nettverk, 20 konferanser, 500 profesjonelle kurs og årlig 15.000 deltakere.
Siden oppstarten i 2001 har vi i JUC alltid hatt fokus på at våre medlemmer skal oppleve den høyeste kvaliteten - med fokus på kunnskap, verdi og vekst.

Å delta
i et av JUC sine nettverk betyr tilgang til et treningsformat hvor læring og sparring er i balanse. Det er et forum hvor vi sammen utvikler oss over tid, og hvor det skapes et unikt læringsmiljø med høy grad av tillit og fortrolighet. De utpekte JUC-nettverkslederne er førende innenfor sine respektive felt og eksperter på emnet - alt sammen i flotte lokaler sentalt i Oslo sentrum.

NO netværk figur

Vil du vite mer?

Som sjef for konsulentavdelingen, har Emil gjennom de siste 4 årene arbeidet med sammensetningen av våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har et godt kjennskap til det faglige innholdet i alle nettverk, samt dynamikken blant deltakerne. Dermed kan Emil guide deg til hvilket nettverk som vil passe best til deg og sikre at det er den rette matchen for resten av deltakerne.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske nettverksgrupper

JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk. Her er du garantert et høyt faglig nivå med gode nettverksmuligheter.

Bidragsyterne er alltid i tett dialog med medlemmene, så nettverket er i større grad enn tradisjonell undervisning et forum hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på feltet.

Del på sosiale medier

in
t
f