Nettverk

Nettverk i Kommersiell voldgift

En faglig plattform for advokater, dommere og jurister som arbeider med voldgift nasjonalt og internasjonalt, med fokus på aktuelle temaer og problemstillinger

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Formålet med nettverket å skape en faglig arena for advokater, dommere og andre jurister som arbeider med voldgift i Norge eller internasjonalt. Det er mye som indikerer at bruken av voldgift som tvisteløsningsform er i vekst, og det skjer en betydelig utvikling både i Norge og internasjonalt. Det er behov for å etablere et norsk fagmiljø for å drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. 


Samlingene vil bestå av foredrag og diskusjoner, både av generelle temaer og spørsmål med utgangspunkt i dagsaktuelle saker. Foredragsholderne vil være både nettverkslederne og eksterne ressurser, og det vil være mulighet for deltakerne selv å holde foredrag. 


På nettverket vil vi ta for oss emner som

For å styrke og sikre klientens posisjon og interesser på beste vis i en voldgift, må både eksterne og interne advokater ha et bevisst forhold til de sentrale problemstillingene og beherske de disponible virkemidlene. I nettverket vil vi belyse og diskutere slike problemstillinger og virkemidler i voldgift, inklusive: 


 • Oversikt over det rettslige rammeverket (voldgiftsloven, New York-konvensjonen, modelloven)
 • Ad hoc vs. institusjonell voldgift – fordeler og ulemper 
 • Nasjonal vs. internasjonal voldgift
 • Utforming av voldgiftsklausuler, betydning av voldgiftssted og lovvalg
 • Konfidensialitetsavtaler, før og under voldgiftssaken
 • Oppnevning av voldgiftsretten, inhabilitet, kontakt med kandidatene mv
 • CMC og «procedural orders» for å fastsette regler for saksbehandlingen
 • Håndtering av «kulturkollisjoner» og sprikende forventninger
 • Best practice i norsk og internasjonal voldgift
 • Mekling i voldgift
 • Fast track voldgift
 • Identifikasjon og utvikling av strategi og «budskap»
 • Bevistilgang og bevissikring 
 • Håndtering av parter og vitner, hoved- og moteksaminasjon
 • Sakkyndige
 • Midlertidige tiltak
 • Forholdet til domstolene
 • Domskriving
 • Tilsidesettelse og innsigelser mot anerkjennelse/fullbyrdelse

Møte 2
Gjesteforeleser: 
Audgunn Syse, Dommer ved Oslo tingrett

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver.  Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir  tatt på alvor og fokusert på, og at emnene vil være dagsaktuelle og relevante.

 

Målgruppe

Nätverket retter seg mot bedriftsjurister, Head of Legal, Legal Counsel, advokater og andre juridiske rådgivere som ønsker å utvide sin kunnskap innen strategiske og taktiske spørsmål innen voldgiftsrett og prosessrett, samt personer som ønsker å holde seg oppdatert på det siste innen tvisteløsning og i tillegg kan dele sine erfaringer og kunnskaper på området.


Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.