Nettverk

Nettverk i Kommersielle kontrakter

Vi diskuterer emner som kjøp av selskaper, avtaler med ansatte og vilkår for kansellering og deres påvirkning på forretningsdrift 

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Kommersielle kontrakter danner ryggraden i enhver vellykket forretningsvirksomhet, og forståelsen av deres kompleksitet er avgjørende. Dette nettverket gir en unik plattform for profesjonelle å dykke ned i de viktigste aspektene av kommersielle kontrakter og dele innsikt. Vi vil utforske emner som kjøp av selskaper, avtaler med ansatte og vilkår for kansellering og deres påvirkning på forretningsdrift.


Gjennom grundige diskusjoner vil vi se på forhandlingsteknikker, taktikker og hvordan man best forstår partenes posisjoner i en kontraktsforhandling. Med fokus på kommersielle avtalepunkter og risikoforvaltning, vil dette nettverket gi medlemmene verdifull kunnskap og strategier for å håndtere kontrakter på en effektiv og lønnsom måte.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:

 • Kjøp av selskaper helt eller delvis
 • Avtaler med ansatte
 • Langsiktige avtaler
 • Vilkår for kansellering - og virkninger
 • Forhandlingsspillet
 • Taktikk
 • Forstå partenes posisjoner
 • Kommersielle avtalepunkter
 • Forstå risiko

 

Målgruppe  

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, bedriftsledere på forskjellige nivåer, forretningsledere, contract managers, enhets-, avdelings- og forhandlingsledere, samt andre profesjonelle som til daglig arbeider, eller har erfaring med komersielle kontrakter i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så frem det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

  

Materiale 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

NO netværk figur