Nettverk

Nettverk i Næringsleie

Få tilgang til et eksklusivt forum der eiendoms-, økonomi- og juridiske eksperter deler sin ekspertise på høyeste nivå

20

Leksjoner

26950 NOK.

Innhold

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man kan drøfte aktuelle temaer innenfor utleie av næringseiendom på et eiendomsfaglig, økonomisk eller juridisk høyt nivå. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som til daglig arbeider med juridiske- og praktiske spørsmål innenfor utleie av næringseiendom.
 
I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.

På nettverket vil vi ta for oss emner som:

 • Standardkontrakter for utleie av næringseiendom

 • Merverdiavgiftsspørsmål knyttet til utleie

 • Sikkerhet for leietakers betalingsforpliktelser

 • Regulering av husleie

 • Markedsleiefastsettelse

 • Fremutleie og overdragelse av leieforpliktelser

 • Forholdet mellom nybygg og brukte bygg

 • Miljøkrav i leieforhold

 • Oppfyllelse av vedlikeholdsforpliktelser

 • Kravspesifikasjon og leveringsbeskrivelser

 • Megleravtaler

 • Ny rettspraksis og nyhetsoppdateringer

 • Endring av fellesareal, hvordan håndteres det.

 • Miljøforpliktelser for leietaker

 • Leietakers mulighet til å BREEAM sertifisere seg.  

 • Endringsbilaget/Optimaliseringsperiode. Hvordan fungerer det i praksis.

 • Fleksibilitet i leieforhold, hva er det?

 • Hvordan håndtere økte energikostnader

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver.  Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir  tatt på alvor og fokusert på, og at emnene vil være dagsaktuelle og relevante.

 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er eiendomsbesittere og ansatte i virksomheter som selv eier og leier ut næringseiendom, advokater, jurister, ledere, eiendomsmeglere, eiendomsforvaltere og andre i private virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter som arbeider med utleie av næringseiendom.
 
Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Om JUC sine nettverk

JUC er markedsleder
i Norden innen utvikling av nettverk, kurs og konferanser - med over 140 nettverk, 20 konferanser, 500 profesjonelle kurs og årlig 15.000 deltakere.
Siden oppstarten i 2001 har vi i JUC alltid hatt fokus på at våre medlemmer skal oppleve den høyeste kvaliteten - med fokus på kunnskap, verdi og vekst.

Å delta
i et av JUC sine nettverk betyr tilgang til et treningsformat hvor læring og sparring er i balanse. Det er et forum hvor vi sammen utvikler oss over tid, og hvor det skapes et unikt læringsmiljø med høy grad av tillit og fortrolighet. De utpekte JUC-nettverkslederne er førende innenfor sine respektive felt og eksperter på emnet - alt sammen i flotte lokaler sentalt i Oslo sentrum.

NO netværk figur

Vil du vite mer?

Som sjef for konsulentavdelingen, har Emil gjennom de siste 4 årene arbeidet med sammensetningen av våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har et godt kjennskap til det faglige innholdet i alle nettverk, samt dynamikken blant deltakerne. Dermed kan Emil guide deg til hvilket nettverk som vil passe best til deg og sikre at det er den rette matchen for resten av deltakerne.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske nettverksgrupper

JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk. Her er du garantert et høyt faglig nivå med gode nettverksmuligheter.

Bidragsyterne er alltid i tett dialog med medlemmene, så nettverket er i større grad enn tradisjonell undervisning et forum hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på feltet.