Nettverk

Nettverk i Selskapsrett

Vi sparrer om best praksis governance, kapitalutvidelser og struktureringer

20

Leksjoner

26950 NOK.

Innhold

Selskapsrett som juridisk disiplin er et område hvor det kontinuerlig skjer en utvikling av lovgivningen – noe som leder til et hav av spennende og relevante problemstillinger. Det er derfor behov for å ha inngående kjennskap til området, samtidig som man til stadighet må sørge for å være oppdatert på nyeste kunnskap – for å kunne dele av kunnskap vedrørende «best practice» og sparre med likesinnede - for å på den måten kunne legge til rette for best mulige handler, oppkjøp, mergers og kapitalutvidelse mm. i organisasjoner.

På nettverket dykker vi ned i etablerte emner som kapitalutvidelser, struktureringer av oppkjøp, aksjonæravtaler o.l., i tillegg til at vi tar for oss dagsaktuelle, spennende emner som crowdfunding og mindretallsvern. Vi vil også ta en nærmere titt på moderne tilgang til governance hvor både rettslige forpliktelser og forventinger til blant annet bærekraft står sentralt.

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.
 
Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

  • Moderne governance: fra bløt italesettelse til reelt styreansvar
  • Kapitalutvidelser: Konvertible lån, SLIP-avtaler og crowdfunding
  • Aksjonæravtaler: konflikter og mindretallsvern:
  • Strukturering av oppkjøp og investeringer
  • Og mange andre emner...

Moderne governance: fra bløt italesettelse til reelt styreansvar 
Hvilket ansvar har ledelsen reelt sett for bærekraft, og finnes det bestemmelser som vi bør forholde oss til i henhold til f.eks. aktsomhet? Hvilken rolle har egentlig styreleder i et rettslig perspektiv? Hvor går grensene for aksjeeierstyring på konsernnivå? Vi tar for oss de overnevnte spørsmålene, i tillegg til andre relevante og dagsaktuelle spørsmål som alle er relaterte til «best practice governance».

Kapitalutvidelser: Konvertible lån, SLIP-avtaler og crowdfunding 
Vi diskuterer best practice do’s and dont’s om konvertible lån og lærer fra relevante cases. Vi ser også nærmere på crowdfunding i forbindelse med aksjelovens grenser og muligheter, samt det opplysningsansvaret som ledelsen har.

Aksjonæravtaler: konflikter og mindretallsvern 
Vi dykker ned i preferanseaksjer, utvanningsbeskyttelse, verdsettelsesbestemmelser, tilbudsplikt, medsalgsplikt og medsalgsrett for å undersøke hvordan vi kan minske mulige konflikter. Vi utforsker minoritetsrettigheter og hva som bør utløse minoritetsrabatter – bør det gis rabatt ved tvang, eller finnes det en bedre interessentbeslutning på lang sikt?

Strukturering av oppkjøp og investeringer 
Vi ser på utviklingen av relevante regelverk fra EU vedrørende M&A og investeringer. Dette i kontekst av forskjellige struktureringsformer som er relevante for ulike oppbygginger av bl.a. private equity, syndikater og fondsstrukturer.

Målgruppe

Nettverket er tiltenkt advokater og jurister med spesialisering i selskapsrett og relaterte områder, samt deg som f.eks. er styremedlem, revisor eller bedriftsadvokat.

Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Om JUC sine nettverk

JUC er markedsleder
i Norden innen utvikling av nettverk, kurs og konferanser - med over 140 nettverk, 20 konferanser, 500 profesjonelle kurs og årlig 15.000 deltakere.
Siden oppstarten i 2001 har vi i JUC alltid hatt fokus på at våre medlemmer skal oppleve den høyeste kvaliteten - med fokus på kunnskap, verdi og vekst.

Å delta
i et av JUC sine nettverk betyr tilgang til et treningsformat hvor læring og sparring er i balanse. Det er et forum hvor vi sammen utvikler oss over tid, og hvor det skapes et unikt læringsmiljø med høy grad av tillit og fortrolighet. De utpekte JUC-nettverkslederne er førende innenfor sine respektive felt og eksperter på emnet - alt sammen i flotte lokaler sentalt i Oslo sentrum.

NO netværk figur

Vil du vite mer?

Som sjef for konsulentavdelingen, har Emil gjennom de siste 4 årene arbeidet med sammensetningen av våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har et godt kjennskap til det faglige innholdet i alle nettverk, samt dynamikken blant deltakerne. Dermed kan Emil guide deg til hvilket nettverk som vil passe best til deg og sikre at det er den rette matchen for resten av deltakerne.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske nettverksgrupper

JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk. Her er du garantert et høyt faglig nivå med gode nettverksmuligheter.

Bidragsyterne er alltid i tett dialog med medlemmene, så nettverket er i større grad enn tradisjonell undervisning et forum hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på feltet.