Nettverk

Nettverk i Selskapsrett

Vi sparrer om best praksis governance, kapitalutvidelser og struktureringer

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Selskapsrett som juridisk disiplin er et område hvor det kontinuerlig skjer en utvikling av lovgivningen – noe som leder til et hav av spennende og relevante problemstillinger. Det er derfor behov for å ha inngående kjennskap til området, samtidig som man til stadighet må sørge for å være oppdatert på nyeste kunnskap – for å kunne dele av kunnskap vedrørende «best practice» og sparre med likesinnede - for å på den måten kunne legge til rette for best mulige handler, oppkjøp, mergers og kapitalutvidelse mm. i organisasjoner.

På nettverket dykker vi ned i etablerte emner som kapitalutvidelser, struktureringer av oppkjøp, aksjonæravtaler o.l., i tillegg til at vi tar for oss dagsaktuelle, spennende emner som crowdfunding og mindretallsvern. Vi vil også ta en nærmere titt på moderne tilgang til governance hvor både rettslige forpliktelser og forventinger til blant annet bærekraft står sentralt.

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.
 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 


  • Moderne governance: fra bløt italesettelse til reelt styreansvar
  • Kapitalutvidelser: Konvertible lån, SLIP-avtaler og crowdfunding
  • Aksjonæravtaler: konflikter og mindretallsvern:
  • Strukturering av oppkjøp og investeringer
  • Og mange andre emner...

Moderne governance: fra bløt italesettelse til reelt styreansvar 
Hvilket ansvar har ledelsen reelt sett for bærekraft, og finnes det bestemmelser som vi bør forholde oss til i henhold til f.eks. aktsomhet? Hvilken rolle har egentlig styreleder i et rettslig perspektiv? Hvor går grensene for aksjeeierstyring på konsernnivå? Vi tar for oss de overnevnte spørsmålene, i tillegg til andre relevante og dagsaktuelle spørsmål som alle er relaterte til «best practice governance».

Kapitalutvidelser: Konvertible lån, SLIP-avtaler og crowdfunding 
Vi diskuterer best practice do’s and dont’s om konvertible lån og lærer fra relevante cases. Vi ser også nærmere på crowdfunding i forbindelse med aksjelovens grenser og muligheter, samt det opplysningsansvaret som ledelsen har.

Aksjonæravtaler: konflikter og mindretallsvern 
Vi dykker ned i preferanseaksjer, utvanningsbeskyttelse, verdsettelsesbestemmelser, tilbudsplikt, medsalgsplikt og medsalgsrett for å undersøke hvordan vi kan minske mulige konflikter. Vi utforsker minoritetsrettigheter og hva som bør utløse minoritetsrabatter – bør det gis rabatt ved tvang, eller finnes det en bedre interessentbeslutning på lang sikt?

Strukturering av oppkjøp og investeringer 
Vi ser på utviklingen av relevante regelverk fra EU vedrørende M&A og investeringer. Dette i kontekst av forskjellige struktureringsformer som er relevante for ulike oppbygginger av bl.a. private equity, syndikater og fondsstrukturer.

Målgruppe

Nettverket er tiltenkt advokater og jurister med spesialisering i selskapsrett og relaterte områder, samt deg som f.eks. er styremedlem, revisor eller bedriftsadvokat.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

  • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

  • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

  • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

  • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.