ANDERS BROSVEET

ANDERS BROSVEET

Managing partner, Advokatfirmaet Elden DA

Anders Brosveet er managing partner i Advokatfirmaet Elden DA og har omfattende erfaring med mange av de største straffesakene i Norge gjennom de siste 20 årene. Han har vært forsvarer i flere av de mest omfattende straffesakene i Norge, og har bred erfaring i å håndtere rettssaker med svært omfattende faktum. Han arbeider også mye med sivile tvister knyttet til selskaps- og kontraktsforhold med komplekst faktum.

Brosveet har møterett i Høyesterett siden 2003 og var i perioden 2010-2017 fast forsvarer i Høyesterett. Han ble nylig utnevnt som fast medlem av Straffelovrådet, og sitter i Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Han er sammen med John Christian Elden redaktør for fagmodulen Straffeprosess på Gyldendal Rettsdata, og forfatter i Norsk Lovkommentar.

ARBEIDSERFARING:

2010 - Fast forsvarer ved Høyesterett

2010 - 2014 Medlem av Advokatforeningens hovedstyre

2003 - Møterett for Høyesterett

1999 - Daglig leder i Advokatfirmaet Elden DA

1996 - 1998 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Elden

- Medlem av Den norske Advokatforening

- Medlem av CCBE (den europeiske advokatforeningen), Criminal law committee 

Utdannelse:

1996:     Cand. Jur., Universitetet i Oslo