Anette Fjeld

Anette Fjeld

Partner og Advokat (H), Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Anette er i dag partner og advokat hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Hun er ekspert på sivilrettslig prosedyre, og representerer norske og internasjonale selskaper i saker om nasjonal og internasjonal skatt, merverdiavgift, samt forsikrings- og erstatningsrett. Siden 2006 Anette hatt jobber hvor hun har opptrådt i domstolene, som prosedyreadvokat eller som konstituert lagdommer og dommerfullmektig/rettsmekler. Hun har erfaring fra alle rettsinstanser (Høyesterett, lagmannsrett, tingrett og EFTA-domstolen).

Arbeidserfaring:

2022 –                Partner / Advokat (H), Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

 

2018 –   2021     Partner, leder skatte- og avgiftsprosedyre, Deloitte Advokatfirma AS

 

2018 –                Ekstern rettsmekler for Borgarting lagmannsrett og tingrettene i rettskretsen.

 

2011 – 2018       Konsernadvokat, Gjensidige Forsikring ASA

 

2016                    Konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett

 

2007 – 2011       Dommerfullmektig I og II ved Oslo tingrett

 

2006 – 2007       Dommerfullmektig ved Sør-Østerdal tingrett

 

2004 – 2006       Advokatfullmektig i advokatfirmaet Haavind Vislie AS

 

 

Utgivelser:

 

2021                    Gyldendal Norsk Forlag: Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre,  medforfatter sammen med Daniel M. H. Herde

 

2021                    International Tax RevieW (ITR): Supreme Court judgment on the interpretation of the «offshore” clause and the taxation of employees, medforfatter sammen med Lene Bergersen

 

2016                    Tidskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett: Svik i saker etter yrkesskadeforsikringsloven (fagfellevurdert)

 

 

Annet:

 

2020- 2021        Anerkjent av Women in Tax Leaders Guide 2021 som en ledende kvinnelige skatteekspert. Deloittes skatteteam anerkjent som Tax firm of the year av International Tax Review (ITR) og som Tier 1 i Legal 500 hvor Fjelds prosedyrekompetanse er særskilt omtalt.

 

2019                     Norges Høyesterett – Advokat med møterett for Høyesterett