ANN JOHNSEN

ANN JOHNSEN

Advokat og eier, Advokatfirmaet Fend DA

Ann Johnsen har erfaring som forretnings- og prosedyreadvokat, og som lovrådgiver i Finansdepartementet. Hun jobber som forsvarer i økonomiske straffesaker, og har blant annet bistått i profilerte saker som Transocean-saken (skatteunndragelse). Ann er også spesialisert innenfor merverdiavgift og tvangsfullbyrdelse.

Arbeidserfaring:

2016 –                 Eier og advokat, Fend advokatfirma DA

2009 – 2016       Advokat og senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA

2005 – 2009       Finansdepartementet, Skattelovavdelingen

2003 – 2005       Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete

1997 – 2002       Finansdepartementet, Skattelovavdelingen

1996                      Vitenskapelig assistent, institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

 

Publikasjoner

  • Festskrift til Tore Schei (2016): Advokaters taushetsplikt. Bevisforbudene i tvisteloven og straffeprosessloven – aktuelle problemstillinger (medforfatter: Erik Keiserud)
  • Revisjon og regnskap nr. 3 2011: Tjenester som helt ut brukes i utlandet: Fritak for mva og advokattjenester
  • Skatterett nr. 2 2010: Ny merverdiavgiftslov - en presentasjon
  • Yearbook For Nordic Tax Research 2010: Taxation of individuals and Goods in the Nordic Countries upon Cross Border Mobility - Norwegian Legal National Report
  • Skatterett nr. 4 2001: Straffebestemmelsene i tolloven