ARNT ANGELL

ARNT ANGELL

Advokat/Partner, Advokatfirmaet Elden DA 

Arnt Angell er partner i Advokatfirmaet Elden DA og jobber særlig med sivil- og straffeprosessuelle knyttet til økonomisk kriminalitet, foretaksstraff, compliance, granskninger, myndighetskontakt og tilgrensende områder. Han har lang og omfattende erfaring som førstestatsadvokat og avdelingsleder i Økokrim, og har vært advokat og partner i et internasjonalt revisjonsselskap hvor han blant annet ledet området Granskning og Forensic services.