ARVE MARTIN HYLDMO BJØRNVIK

ARVE MARTIN HYLDMO BJØRNVIK

Advokat/Partner, Advokatfirmaet Haavind AS

Arve Martin Hyldmo Bjørnvik er spesialisert innen prosedyre, kontrakts- og entreprise-/fabrikasjonsrett. Han benyttes mye som voldgiftsdommer og har møterett for Høyesterett.

Han har bred prosedyreerfaring både for offentlige og for private aktører og har omfattende erfaring som rådgiver innenfor kontrakts-, entreprise- og fabrikasjonsområdet.

Arve Martin er ranket innen de områder han jobber i alle representative publikasjoner, som Chambers, Legal 500 og International Financial Law Review.

“..´highly skilled´, Arve Martin Bjørnvik” Legal 500 (2015)

 

Utdanning og erfaring

 

  • 2010 - Advokatfirmaet Haavind

  • 2009 - 2010 Sorenskriver i Alstahaug

  • 2004 - 2009 Regjeringsadvokaten

  • 2005 - 2006 Kst. lagdommer Eidsivating lagmannsrett

  • 2003 - 2004 Advokatfirmaet Wiersholm

  • 1999 - 2003 Advokatfirmaet BA-HR

  • 1999 Cand.jur., UiT