EEVA KANTANEN

EEVA KANTANEN

Advokat i konsernjuridisk avdeling, Norsk Hydro ASA

Eeva Kantanen er advokat i konsernjuridisk avdeling i Norsk Hydro ASA med energirett som fagområde. Hun
bistår i hovedsak konsernets forretningsområde for Energi og arbeider innenfor et bredt spekter av juridiske
problemstillinger.

Kjernekompetansen omfatter rammevilkår for både produksjon, distribusjon og
omsetning av energi, men hun har også erfaring med tilgrensende områder som kontraktsrett, statsstøtte,
skatter og avgifter samt corporate governance.