Eivind Balke Thue

Eivind Balke Thue

Statsautorisert revisor og partner hos BHL DA

Eivind B. Thue er statsautorisert revisor og siviløkonom. Han er partner i revisjonsfirmaet BHL DA og har vært tilknyttet firmaets avdeling for insolvens og restrukturering siden 2011. Eivind har omfattende erfaring med konkursbehandling og annet insolvens-relatert arbeid. Han oppnevnes jevnlig som borevisor i konkursboer og offentlige gjeldsforhandlinger/rekonstruksjoner, samt har praksis fra revisjon av selskaper innen de fleste bransjer.