Eva Jarbekk

Eva Jarbekk

Advokat og partner, Advokatfirmaet Schjødt AS

Spesialkompetanse og erfaring:  
Jarbekk arbeider særlig med personvern, arbeidsrett, BCR. Overføring av data til/fra utlandet. Kontraktsrett, offentlige anskaffelser, IT-rettslige spørsmål som utviklings-, drifts- og outsourcingskontrakter, nettsky/cloud, e-handel og internett. Gransking, internrevisjon og forvaltningsrevisjon. Opphavsrett, patentrett. Forhandlinger og alternativ tvisteløsning i forretningsforhold. 

Praksisområder: IKT-kontrakter; Offentlige anskaffelser; Personvern, Internasjonal kontraktsrett; E-handel; Outsourcing; Arbeidsrett/tjenestemannsrett og gransking; lisensrevisjon

Utdannelse:

 

 • 2009 Konflikthåndtering, forhandlinger og mekling

 • 1996 Cand. jur. Universitetet i Oslo

 

 

Verv:

 

 • 2013 - Medlem av den interne varslingskomiteen til Statsbygg

 • 2013 - 2014 Ekstern advokat for Spesialenheten for politisaker

 • 2009 - Oppnevnt av Stortinget som Leder av Personvernnemnda

 • 2009 - Styremedlem i Nordea Eiendomskreditt AS

 • 2008 - Styreleder i Silke forlag AS

 • 2006 - 2009 Styreleder i stiftelsen SERI – Sentrum Røntgeninstitutt

 • 2006 - 2007 Styreleder i holdingselskapet til Bazar Forlag AS, for alle nordiske forlag

 • 2006 Medlem av høringsgruppen for Statskonsults standardkontrakter innen IKT

 • 2005 - 2014 Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for IKT- og personvern, utnevnt leder av utvalget siden 2007

 • 2005 - 2011 Styremedlem i Juristforbundet - privatansatte jurister

 • 2004 Styremedlem i Den Norske Dataforenings styre for IKT-kontrakter 2003 - 2004 Medlem i DnDs referansegruppe for SLA-sjekklisten

 • 2000 - Sensor ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Innenfor forsikringsrett og personvern/arbeidsrett.

 

Relevant yrkeserfaring:

 

 • 2014 - Partner, FØYEN Advokatfirma DA

 • 2013 - 2014 Partner, Advokatfirmaet Lynx

 • 2013 - 2014 Ekstern advokat for Spesialenheten for politisaker

 • 2011 - 2013 Assosiert Partner i Kluge Advokatfirma DA

 • 2009 - Stortingsoppnevnt leder av Personvernnemnda

 • 2004 - 2011 Partner, Advokatfirmaet Brækhus Dege

 • 2004 - 2005 Ansvarlig advokat, Advokatfirmaet Brækhus Dege

 • 2000 - 2004 Fast advokat i Advokatfirmaet Selmer DA

 • 1997- 2000 Advokatfullmektig, Wikborg, Rein & Co

 • 1996 - 1997 Engasjement som førstekonsulent i Justisdepartementet, Sivilavdelingen