GEORG SCHEEL

GEORG SCHEEL

Gjesteforsker, Det juridiske fakultet, UiO

Høyesterettsadvokat, nå tilknyttet Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.

Han har vært amanuensis på sjørettsinstituttet, vært advokat ved Regjeringsadvokatembetet, og advokat, senere adm.dir. i Nordisk Skibsrederforening.  Han har bred erfaring både som dommer og prosessfullmektig i nasjonale og internasjonale voldgiftssaker.