HANNE CORNELIUSSEN

HANNE CORNELIUSSEN

Chief Compliance Officer, Gjensidige Group

Hanne Corneliussen er Chief Compliance Officer og leder compliancefunksjonen i Gjensidigekonsernet. Hun har jobbet med compliance i Gjensidige siden 2010, og kjenner godt de
regulatoriske rammevilkårene for bank, verdipapirvirksomhet og forsikring. Før dette var Hanne ansatt i Finanstilsynet i 11 år, der hun jobbet med tilsyn og regulatorisk utvikling for forsikring og
verdipapirvirksomhet. Hun er utdannet cand. jur. fra Universitet i Oslo.