JAN ERIK JOHANSEN

JAN ERIK JOHANSEN

Senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS

Jan Erik er spesialisert innen eiendomsutvikling, tingsrett og plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og skjønn.

Han har erfaring med rådgivning og bistand i utbyggingssaker for private og offentlige aktører og bistår ved inngåelse av utbyggingsavtaler mellom utbygger og kommuner. Jan Erik har også hatt en rekke prosedyreoppdrag for både stat og private.

Utdanning og erfaring

2010 - Advokatfirmaet Haavind
2009 Master i rettsvitenskap, UiO (Masteravhandling: Fradrag i ekspropriasjonserstatningen for fordeler etter vederlagsloven § 9) 
2009 - 2010 Vitenskapelig assistent, UiO 
2006 - 2007 Saksbehandler i Jussformidlingen, Bergen 
2002 Grunnfag statsvitenskap, UiO

Publikasjoner

2010 Medforfatter av boken "Ekspropriasjonsrett - Noen sentrale emner"