JØRGEN SVARTEBEKK

JØRGEN SVARTEBEKK

Advokat og partner, Riisa & Co ANS

Jørgen Svartebekk arbeider med forsikrings- og erstatningsrettslige problemstillinger innenfor flere felter, herunder personskade, profesjonsansvar, transport- og alminnelige forsikringsrett. 

 

Svartebekk har bred prosedyreerfaring, og har møterett for Høyesterett.