ROGER TAAJE

ROGER TAAJE

HR-leder, Geno SA

Roger Taaje har fra 2021 jobbet HR-leder som HR-leder i Geno SA. Rollen dekker både operative og administrative oppgaver, i tillegg til å være en strategisk partner og deltager i selskapets ledergruppe. Hovedansvaret er å utvikle de menneskelige ressursene i tråd med virksomhetsstrategien, herunder bl.a. medarbeider- og lederutvikling, lederstøtte, rekruttering og avvikling.

Roger var i perioden 2008-2021 HR-sjef i Moelven Industrier ASA, og før det rådgiver og seksjonssjef i Mattilsynet, Region Hedmark og Oppland – begge steder med mange av de samme oppgavene som i dag. Siden 2013 har han også vært arbeidslivkyndig meddommer fra NHO for tingretter og lagmannsretten i Innlandet.

Erfaring

2021 -                    HR-leder, Geno SA

2008 - 2021           HR-sjef, Moelven Industrier ASA

2006 - 2008           Seksjonssjef Administrasjon, Mattilsynet, Regionkontoret for                                              Hedmark og Oppland

2004 - 2006           Rådgiver Administrasjon, Mattilsynet, Regionkontoret for                                                      Hedmark og Oppland

2003 - 2004           Organisasjonskonsulent, Personal - og Organisasjonsavdelingen,                                      Løten Kommune

1999 - 2000           Mobiliseringsplanoffiser, Distrikskommando Østlandet

1998 - 1999           Personelloffiser, Oppland Regiment

 

Utdannelse

 

2001 - 2003           Høgskolekandidat Data og Multimedieteknikk, Høgskolen i Gjøvik

1989 - 1991           Krigsskolen Gimlemoen(Hæren), Kristiansand

1987 - 1988           Befalskolen for Infanteriet i Sør-Norge, Heistadmoen, Kongsberg