THOMAS NORDBY

THOMAS NORDBY

Advokat/partner, Advokatfirmaet Schjødt AS

Thomas bistår i hovedsak innen tvisteløsning og prosedyre. Han har betydelig erfaring i forvaltningsrett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, erstatningsrett og kontraktsrett. Han har møterett for Høyesterett og har prosedert en rekke saker for EU-domstolen og EFTA-domstolen. Han er medlem av IBA Litigation Committee og er forfatter av en rekke bøker og artikler.