LIV MONICA STUBHOLT

LIV MONICA STUBHOLT

Advokat/partner, Advokatfrimaet Selmer AS

Liv Monica Stubholt har mer enn 20 års erfaring som forretningsadvokat, med særlig kompetanse innen strategiog forretningsutvikling, samt endringsprosesser. Hun har hatt flere topplederstillinger i Aker-konsernet og har
vært statssekretær i både Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet. I Utenriksdepartementet igangsatte hun regjeringens første stortingsmelding om samfunnsansvar (CSR) og bidro
vesentlig til dette dokumentet (St. Meld. Nr. 10 (2007-08)), i tillegg til å organisere den første store internasjonale konferansen om CSR i Norge i 2007. I Olje- og energidepartmentet tilrettela hun for Norges
tiltredelse til utvinningsindustrienes åpenhetsinitiativ (Extractive Industries Transparency Initiative) og etableringen av EITIs internasjonale sekretariat i Oslo.

Flere store norske selskaper med internasjonal virksomhet konsulterer Liv Monica for compliance-rådgivning, og hun bistår jevnlig selskaper med den juridiske dimensjonen av CSR og bærekraft. Liv Monica har også
omfattende erfaring med bistand innen corporate governance, blant annet rådgivning innenfor samarbeidet mellom aksjonærer, styret og selskapets administrasjon. Liv Monica har flere styreverv i energisektoren (inkludert olje og gass) og sjømatindustrien. Med bred politisk erfaring og kompetanse hjelper hun selskaper med spørsmål knyttet til offentlig sektor og eierskap, herunder
strategiske prosesser som involverer offentlig sektor og muligheten til å påvirke rammevilkårene for selskapenes virksomhet.

Liv Monica er svært engasjert i den juridiske dimensjonen av FNs mål for bærekraftig utvikling, særlig Nr. 16 – "Livet i havet". Hun bidrar på flere måter til arbeidet med et bærekraftig havområde, blant annet med styreverv i
den internasjonale næringsorganisasjonen World Ocean Council. Hun har også arbeidet i mer enn 15 år med bærekraftig næringsliv i nordområdene og Arktis for en rekke aktører, inkludert oppdrag for Utenriksdepartementet, Nord Universitet og Arctic Economic Council.

Liv Monica er en anerkjent kunnskapsformidler og holder jevnlig foredrag innen energirelaterte temaer, nordområdene, Arktiske-spørsmål og EU/EØS-tema. Hun er rådsmedlem i Avdeling for petroleums- og energirett
ved Det juridiske fakultet i Oslo og medlem av divisjonsstyret for energi, miljø og ressurser i Norges Forskningsråd. Liv Monica har vært styreleder i Norsk-Russisk Handelskammer siden 2014 og styremedlem i Norsk-Tysk Handelskammer siden 2010.