LIV ZIMMERMANN

LIV ZIMMERMANN

Partner/advokat Advokatfirmaet Hjort DA

Livs spesialområde er fast eiendoms rettsforhold med særlig verk på plan- og bygningsrett. Hun har jobbet som advokat siden 2005 og før dette har hun 15 års erfaring fra arbeid i det offentlige, særlig med plan- og byggesaker. Hun var medlem av Bygningslovutvalget som utarbeidet forslag til bygningsdelen i gjeldende plan- og bygningslov og hun var medlem av Eierseksjonslovutvalget som utarbeidet forslag til endringer i eierseksjonsloven. Hun er nå leder av Advokatforeningens lovutvalg for bygnings- og reguleringsspørsmål.

Liv arbeider særlig med:

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Plan- og bygningsrett
  • Tingsrett
  • Deling og seksjonering
  • Forvaltningsrett