Maria Cabrera Stråtveit

Maria Cabrera Stråtveit

Advokat og partner, Dalan Advokatfirma DA

Maria Cabrera Stråtveit er advokat og partner i Dalan advokatfirma DA, hvor hun leder firmaets barnerettsavdeling. Hun har omfattende erfaring med saker etter barneloven og har jobbet spesialisert med disse sakene i mange år. I juni 2021 ga hun ut bok om emnet for Gyldendal Forlag, «Foreldretvister etter barneloven». Maria er ukentlig i retten hvor hun representerer private parter i foreldretvister og vil kunne bidra med mange praktiske tips og problemstillinger. Hun er også en erfaren kursholder, som har holdt en rekke kurs om foreldretvister.

 

Se alle JUCs kurs her og alle nettverk her.