OLE-ANDREAS ROGNSTAD

OLE-ANDREAS ROGNSTAD

Professor dr. jur., Universitetet i Oslo (UiO)

Ole-Andreas Rognstad er professor, og tidligere instituttleder, ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet som advokat og har hatt en lang rekke offentlige og private verv, bl.a. som leder av Markedsrådet (2005-2008), rettskyndig medlem av Patentstyrets 2. avdeling (2001-2013) og Klagenemnda for industrielle rettigheter (2013-2016), medlem av Arbeidstakeroppfinnelsesnemnda (2013-2017), leder av utvalget som gransket god kildebruk i allmenne historiske fremstillinger (2005-2006), leder av Vederlagsnemnda (2003-) og styremedlem og senere leder av Norsk forening for opphavsrett (1999-).

 

Rognstad har en omfattende vitenskapelig produksjon, både nasjonalt og internasjonalt, særlig innen opphavsrett og annen immaterialrett. Hans monografier omfatter bøkene Spredning av verkseksemplar (1999), Opphavsrett (2009, under revisjon), EØS-rett (medforfatter, 3. utg. 2011, under revisjon) og Property Aspects of Intellectual Property (2018, under utgivelse).