OLE CHRISTIAN HYGGEN

OLE CHRISTIAN HYGGEN

Advokat/partner, Advokatfirmaet Schjødt AS

 

Ole Christian Hyggen har arbeidet som advokat i Veidekke ASA siden 2011. Han arbeidet der med fast rettslig bistand til Veidekke Entreprenør AS ved gjennomføring av prosjekter innen bygg og anlegg.

Hyggen har siden 2016 jobbet som advokat i Advokatfirmaet Schjødt AS.

ARBEIDSERFARING:

2016- Advokatfirmaet Schjødt AS
2011-2016 Advokat veidekke ASA
2007-2011 Kluge Advokatfirma DA 
2014- 2016 Dommefullmektig Lofoten tingrett
2000-2004 Førstekonsulent/rådgiver Justisdepartementet lovavdelingen i Oslo-området, Norge
2000-2014 Sekretær Sjølovkomiteen i Oslo-området, Norge

Sekretær for utredningene NOU 2002: 15 Ansvar for oppryddingstiltak etter sjøulykker og NOU 2004: 21 Erstatningsansvar ved sjøtransport av farlig gods

UTDANNING:

Universitetet i Bergen (UiB)