PER AMUND ULDALEN

PER AMUND ULDALEN

Senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS

Per er spesialist innen eiendomsutvikling, tvisteløsning og prosedyre samt grunnerverv og ekspropriasjon. Han har bred erfaring med behandling av tvistesaker og skjønnssaker fra domstolene og har prosedert et betydelig antall saker.

Per arbeider særlig med:

 • fast eiendoms rettsforhold
 • tingsrett
 • tomtefeste
 • konsesjon
 • plan- og bygningsrett
 • forvaltningsrett
 • kontraktsrett
 • grunn- og rettighetserverv, ekspropriasjon og skjønn
 • tvisteløsning og prosedyre

 

Utdanning og erfaring

 

 • 2010-  Advokatfirmaet Haavind

 • 2009-2010 Dommerfullmektig, Fosen tingrett

 • 2008-2009 Advokatfirmaet BA-HR

 • 2007 Master i rettsvitenskap, UiO

 • 2007 Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, UiO