STEIN NESS

STEIN NESS

Advokat, Bane NOR Eiendom

Utdannelse

Cand. Jur. UIO - 1993

 

Arbeidserfaring

1990 - 1992   Konsulent i Miljøverndepartementet

1991 - 1992   Vitenskapelig assistent Juridisk fakultet Offentlig rett

1993 - 1995   Førstekonsulent juridisk avdeling Statsbygg

1995 - 1997   Dommerfullmektig Sand sorenskriverembete

1997 - 1998   Advokatfullmektig Advokatfirmaet Simonsen & Musæus

1998 - 2003   Advokat i Advokatfirmaet Thommesen

2003 - 2011   Advokat og assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind

2011 - 2016   Advokat i ROM Eiendom AS

2017 -            Advokat i Bane NOR Eiendom AS (tidligere ROM Eiendom AS)

 

Stein Ness har sittet i styret i Forum for plan- og bygningsrett i 2001 til 2003. Han har også sittet i fagutvalget i Juristforeningen for plan- og bygningsrett i mange år, samt Advokatforeningens lovutvalg for bygnings- og reguleringsrett, der han også har vært leder for utvalget fra 2016.